345-0705/01 – Strojírenské tváření (STB)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity7
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuprof. Ing. Stanislav Rusz, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1993/1994Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RUS80 prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Fyzikální podstata plastické deformace. Základy teorie dislokací. Přirozená deform. práce, deform. zpevnění, křivky zpevnění. Tvárnost, tvařitelnost, přetvárné odpory. Fyzikální faktory plast. deformace - teplota, rychklost deformace, tření. Tváření jako systém. Klasifikace tvářecích technologií. Tvářecí stroje - klasifikace, charakteristiky. Napěťový stav, závislost mezi napětím a deformací. Základní zkoušky ke stanovení přetvárného odporu a tvařitelnosti. Podmínky plasticity. Zákony plastické deformace. Výpočtové metody ve tvářecích procesech. Experimentální metody. Modelování technologických procesů. Analýza základních tvářecích technologií - Pěchování mezi tuhými rovnoběžnými rovinami. Zápustkové kování. Dopředné protlačování za studena i za tepla. Zpětné protlačování, napěťový stav. Tažení rotačních a nerotačních výtažků, stav deformace. Orbitální tváření. Základy superplastického tváření.

Povinná literatura:

HRUBÝ, J., RUSZ, S., ČADA, R.: Strojírenské tváření, skripta VŠB Ostrava, 1993, I. vyd., 156 s., ISBN 80-7078-201-3. BLAŠČÍK, F., POLÁK, K., WESSELY, E.: Teória tvárnenia, skripta ALFA Bratislava, 1987, II. vyd., 413 s. PRIMUS, F.: Teorie objemového tváření, skripta ČVUT Praha, 1982, III. vyd., 163 s. ELFMARK, J.: Plasticita kovů, skripta VŠB Ostrava, 1986, I. vyd., 207 s. STOROŽEV, M.V., POPOV, J.A.: Teória tvárnenia, ALFA Bratislava, 1978, I. vyd., 488 s. http://www.stk.cz/cgi-bin/dflex/CZE/STK/SHORT/4817/1 http://tmp40.ro.vutbr.cz/cgi-bin/fsak/idokis

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Podstata plastické deformace. Základy teorie dislokací. 2. Přirozená deformace práce, deform. zpevnění, křivky zpev. Tvárnost, tvařitelnost, přetvárné odpory. 3. Fyzikální faktory plast. deform. - teplota, rychlost deform. Druhy materiálu vhodných pro objemové a plošné tvář. 4. Napěťový stav, závislost mezi napětím a deformací. Teorie plastické deformace - matematické vyjádření. 5. Podmínky plasticity. Zákony plastické deformace. 6. Výpočtové metody ve tvářecích procesech. Experimentální metody. 7. Modelování technologických procesů. Experimenty na materiálovém objektu. 8. Pěchování mezi tuhými rovnob. rovinami. Energosilové parametry. 9. Napjatost u volného kování. Zápustkové kování. 10.Dopředné protlačování za studena i za tepla. Řešení napěťového stau. 11.Zpětné protlačování, napěťovýá stav. Metoda charakteristik, modelové řešení. 12.Orbitální tváření, napěťový stav. Technolog. postup, nástroje, strojní zařízení. 13.Teorie tažení, napěťový stav. Tažení plechu, technolog. parametry, pole charakteristik. 14.Tažení rotačních a nerotačních výtažků, stav deformace. Odstupňování tahů, stanovení tvaru a velikosti přístřihu. 15.Ohýbání a stříhání plechů a profilů. Základy superplastického tváření. Cvičení: (praktická cvičení v laboratořích) 1. Tahová trhací zkouška. Vypracování programu - Aproximace tahového diagramu přímkou. 2. Tahová trhací zkouška. Vypracování programu - Aproximace tahového diagramu exponenciálou (Hollomonovou funkcí). 3. Plošné tváření. Vypracování programu - Tažení rotační nádoby. 4. Plošné tváření. Vypracování programu - tažení rotační nádoby. Návrh nástroje a vhdoného typu tažného lisu - ukončení prací a kontrola. 5. Plošné tváření. Vypracování programu - Stříhání plechu ve střihadlech. 6. Plošné tváření. Vypracování programu - Stříhání plechu ve střihadlech. Návrh nástroje a vhodného typu stříhacího zařízení. 7. Kontrola a oprava programů z plošného tváření. 8. Objemové tváření za tepla - Zápustkové kování. Návrh technologického postupu kování. Konstrukční návrh výkovku. 9. Objemové tváření za tepla - Zápustkové kování. Objemové tváření za tepla - Zápustkové kování - návrh zápustky a určení vhodného typu kovacího zařízení. 10.Objemové tváření za tepla - Zápustkové kování. Objemové tváření za tepla - Zápustkové kování - vypracování programu - ukončení a kontrola. 11.Objemové tváření za studena - Průtlaček - návrh technologického postupu a určení sledu operací. 12.Objemové tváření za studena - Průtlaček - návrh nástroje a určení typu stroje. 13.Test z celé přednesené problematiky teorie a technologie tváření. 14.Závěrečná kontrola všech programů, konzultace k celé přednesené problematice. Otázky: 1. Podstata plastické deformace. Definice základních pojmů. 2. Druhy dislokací. Plastická deformace polykrystalu a monokrystalu za studena. 3. Přetvárné odpory materiálů. Křivky zpevnění. Tvárnost a tvařitelnost materiálů. 4. Fyzikální faktory plastické deformace. Vliv deformační rychlosti, teploty a velikosti tření na tvářecí proces. 5. Vliv Napěťového stavu na plastickou deformaci. Tenzor napětí, invarianty deviátoru napětí a deformace. 6. Mohorovy kružnice. Podmínky plasticity. 7. Základní zákony plastické deformace. 8. Výpočtové metody ve tvářecích procesech - metoda tenkých řezů. 9. Výpočtové metody - metoda deformační práce. 10.Technologie stříhání plechu, přesné stříhání. Deformačně-napěťový stav, výpočet střižných sil. 11.Technologie tažení plechu bez ztenčení stěny. Deformačně-napěťový stav. Výpočet tažné síly. 12.Tažení drátů. Deformačně-napěťový stav, výpočet tažné síly, povrchové vady. 13.Technologie ohýbání a zakružování plechu. Deformačně-napěťový stav. Výpočet ohybové síly. 14.Technologie zápustkového kování. Návrh optimálního tvaru výkovku. 15.Deformačně-napěťový stav, výpočet kovací síly. 16.Objemové tváření za studena - návrh optimálních rozměrů polotovaru. 17.Dopředné, zpětné, stranové a kombinované protlačování. Deformačně-napěťový stav, průřezová deformace, přetvárné odpory, výpočet tvářecích sil. 18.Konstrukční zásady při navrhování nástrojů pro plošné tváření. 19.Návrh strojního zařízení pro plošné tváření. 20.Konstrukční zásady při navrhování nástrojů pro objemové tváření za studena. 21.Konstrukční zásady při navrhování nástrojů pro objemové tváření za tepla. 22.Návrh strojního zařízení pro objemové tváření za studena a za tepla. 23.Technologie orbitálního tváření - princip. Deformačně-napěťový stav. 24.Podstata technologie superplastického tváření. 25.Fázová a strukturní superplasticita. 26.Tváření výbuchem, tváření vysokými rychlostmi. 27.Základní zásady při tváření práškových materiálů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.