345-0707/01 – Svařování (SVA×B)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity7
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOU40 prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět patří do skupiny odborných a prohlubujících, je jedním ze základních pro studijní obor strojírenská technologie. Předmět je věnován oblastem: fyzikální základy vzniku svarových spojů, teplotní a deformační cyklus svařování, svařitelnost materiálu obecně, svařitelnost vybraných materiálů, technologie obecně používaných způsobů svařování, tepelného dělení materiálu, pájení a lepení kovů. Zdroje používané při svařování.

Povinná literatura:

HRIVŇÁK, I.: Teória zvariteľnosti kovov a zliatin, ALFA, Bratislava 1991. BLAŠTÍK, F. a kol.: Technológia tvárnenia, zleivarenstva a zvárania, ALFA, Bratislava, 1988. PETRŽELA, Z., KUČERA, J., BŘEZINA, R.: Technologie slévání, tváření a svařování, VŠB Ostrava. BŘEZINA, R.: Technologie slévání, tváření a svařování - návody do cvičení, VŠB Ostrava, 1981.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Pro studium prezenční: Přednášky: 1. Vznik svarového spoje, metalurgické procesy při svařování. 2. Absorpce plynů ve svarech. Segregace a likvace. Vlastnosti svarových kovů. 3. Teplotní cyklus svařování. Tepelně ovlivněná zóna. 4. Pnutí a deformace při svařování. 5. Svařitelnost materiálu, záruky svařitelnosti. Trhliny ve svarových spojích. 6. Svařitelnost nelegovaných konstrukčních ocelí. Svařitelnost nízkolegovaných ocelí. 7. Svařitelnost vysokolegovaných ocelí. 8. Svařitelnost litiny a barevných kovů. 9. Svařování elektrostruskové, automatem pod tavidlem, pájení. Cvičení: 1. Úvod do cvičení, seznámení s programem cvičení a podm. udělení zápočtu, bezpečností školení. 2. Způsoby výpočtu teplot předehřevů pro jednotlivé oceli. Metody měření a výpočet teplotních cyklů. 3. Metalografické hodnocení tepelně ovlivněné zóny. Hodnocení trhlin vznikajících při svařování. 4. Zadání programu č. 1 - Teplotní cykly při svařování. Zpracování prog. č. 1. 5. Hodnocení svařitelnosti konstrukčních ocelí. zadání programu č. 2 - Svařitelnost ocelí. 6. Zpracování programu č. 2. 7. Praktické ukázky spec. techn. svařování, tepel. dělení a nástřiků - laboratorní cvičení. 8. Písemný test - 5 otázek. Příklady polohovadel a manipulátorů používaných v praxi. 9. Závěrečné cvičení, odevzdání a hodnocení programů, zápočty. Pro studium kombinované: Přednášky: 1. Vznik svarového spoje, metalurgické procesy při svařování. 2. Teplotní cyklus svařování. Tepelně ovlivněná zóna. 3. Pnutí a deformace při svařování. 4. Svařitelnost materiálu. Trhliny svarových spojů. 5. Svařitelnost nelegovaných konstrukčních ocelí. Svařitelnost nízkolegovaných ocelí. 6. Svařitelnost vysokolegovaných ocelí, litiny a barevných kovů. Cvičení: 1. Program č. 1 - Teplotní cykly při svařování. Svařitelnost ocelí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.