345-0707/01 – Welding (SVA×B)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits7
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOU40 prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 20+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Pro studium prezenční: Přednášky: 1. Vznik svarového spoje, metalurgické procesy při svařování. 2. Absorpce plynů ve svarech. Segregace a likvace. Vlastnosti svarových kovů. 3. Teplotní cyklus svařování. Tepelně ovlivněná zóna. 4. Pnutí a deformace při svařování. 5. Svařitelnost materiálu, záruky svařitelnosti. Trhliny ve svarových spojích. 6. Svařitelnost nelegovaných konstrukčních ocelí. Svařitelnost nízkolegovaných ocelí. 7. Svařitelnost vysokolegovaných ocelí. 8. Svařitelnost litiny a barevných kovů. 9. Svařování elektrostruskové, automatem pod tavidlem, pájení. Cvičení: 1. Úvod do cvičení, seznámení s programem cvičení a podm. udělení zápočtu, bezpečností školení. 2. Způsoby výpočtu teplot předehřevů pro jednotlivé oceli. Metody měření a výpočet teplotních cyklů. 3. Metalografické hodnocení tepelně ovlivněné zóny. Hodnocení trhlin vznikajících při svařování. 4. Zadání programu č. 1 - Teplotní cykly při svařování. Zpracování prog. č. 1. 5. Hodnocení svařitelnosti konstrukčních ocelí. zadání programu č. 2 - Svařitelnost ocelí. 6. Zpracování programu č. 2. 7. Praktické ukázky spec. techn. svařování, tepel. dělení a nástřiků - laboratorní cvičení. 8. Písemný test - 5 otázek. Příklady polohovadel a manipulátorů používaných v praxi. 9. Závěrečné cvičení, odevzdání a hodnocení programů, zápočty. Pro studium kombinované: Přednášky: 1. Vznik svarového spoje, metalurgické procesy při svařování. 2. Teplotní cyklus svařování. Tepelně ovlivněná zóna. 3. Pnutí a deformace při svařování. 4. Svařitelnost materiálu. Trhliny svarových spojů. 5. Svařitelnost nelegovaných konstrukčních ocelí. Svařitelnost nízkolegovaných ocelí. 6. Svařitelnost vysokolegovaných ocelí, litiny a barevných kovů. Cvičení: 1. Program č. 1 - Teplotní cykly při svařování. Svařitelnost ocelí.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.