345-0710/01 – Computer Aided Welding (PPSvB)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Vladislav Ochodek, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
OH120 Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 4+12

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The subject reviews the commonly used computer in welding. Including: PC-based software in welding technology, expert systems, knowledge base, monitoring welding and cutting processes. Analytical modelling thermal field, residual stress and distortion after welding, prediction properties welded joints after welding

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Pro studium prezenční: Přednášky: 1. Výpočetní metody a výp. technika v technologii svařování - možnosti a použití. 2. Stanovení teplotního režimu svařování. 3. Stanovení svařovacích parametrů. 4. Aplikační programy. 5. Databanky a znalostní báze. 6. CAD ve svařování. 7. Výběr základního a přídavného materiálu. 8. Hodnocení svařitelnosti. 9. Predikce a vlastnosti svarových spojů. 10. Ekonomika svařování. 11. Generování technologických procesů. 12. Monitorování svařovacích procesů. 13. Řízení a kontrola svařovacích procesů. 14. Programování sv. procesů. 15. Možnosti numerického modelování dějů při svařování. Cvičení: 1. Úvodní cvičení. Zadání programu č. 1. 2. Výběr základního materiálu. 3. Výběr přídavného materiálu. 4. Stanovení svařovacích parametrů. 5. Stanovení teplotního režimu svařování. 6. Návrh svarových spojů - CAD ve svařování. 7. Ekonomika svařování. 8. Generování technologických postpů pro svařování. 9. Hodnocení svařitelnosti. Zadání programu č. 2. 10. Predikce vlastností svarových spojů, TOO. Vypracování podkladů pro programy. 11. Monitorování svařovacích procesů - laboratoře. 12. Monitorování svařovacích procesů - hodnocení. 13. Hodnocení vlastností svarových spojů. 14. Řízení, kontrola a programování sv. procesů. Test. 15. Numerické řešení teplotních a nap. polí. Zápočet. Pro studium kombinované: Přednášky: 1. Výpočetní metody a výp. technika v technologii svařování - možnosti a použití. 2. Stanovení teplotního režimu svařování, svařovacích parametrů. 3. Hodnocení svařitelnosti, predikce a vlastnosti svarových spojů. 4. Monitorování svařovacích procesů, řízení, programování a kontrola. Cvičení: 1. Úvodní cvičení. Zadání programu č. 1. 2. Výběr základního materiálu. 3. Výběr přídavného materiálu. 4. Stanovení svařovacích parametrů. 5. Stanovení teplotního režimu svařování. 6. Návrh svarových spojů - CAD ve svařování. 7. Hodnocení svařitelnosti. 8. Predikce vlastností svarových spojů, TOO. 9. Monitorování svařovacích procesů - laboratoře. 10. Hodnocení vlastností svarových spojů. 11. Hodnocení vlastností svarových spojů. Test. 12. Numerické řešení teplotních a nap. polí. Zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner