345-0716/01 – Management a podnikání ()

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity2
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětudoc. Ing. Josef Novák, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC70 Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D.
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Definice podnikání. Význam podniků v hospodářství. Založení podniku. Zdroje financování. Finanční řízení. Ukončení podnikatelských aktivit. Legislativa a právní normy v podnikání

Povinná literatura:

[1] PORVICHOVÁ J. Ekonomika a podnikání. Olomouc. 2002. ISBN 80-85839-80-6 [2] BARROW C. Základy drobného podnikání. Praha: Grada Publishing, 1996. 198s. ISBN 80-7169-232-8

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do problematiky podnikání – dělení podniků a typy organizací 2. Charakteristika malých a středních podniků, a velkých podniků 3. Ochrana hospodářské soutěže – úloha státu v ekonomice, podnik v podmínkách konkurence, monopolu a oligopolu 4. Podnik jako součást národního hospodářství 5. Organizace podniku – právní formy podnikání a kriteria jejich volby 6. Sdružení k podnikání 7. Vnitřní organizace podniku – typy vnitřních organizačních struktur 8. Projektování organizační činnosti 9. Plánování v podniku – časové a věcné plánování 10.Investiční činnost podniku 11.Finanční řízení podniku 12.Finanční kontrola a analýza 13.Sanace a zánik podniku 14.Konstrukce podnikatelského záměru 15.Sanace a zánik podniku Cvičení: 1. Úvod do předmětu, zápis studentů 2. Průřez právními předpisy pro oblast podnikání 3. Analýza podnikatelského prostředí 4. Analýza legislativního rámce pro zahájení podnikání 5. Stavba struktury podnikatelského plánu 6. Příklad – konstrukce ekonomického projektu podnikatelského plánu 7. Příklad – sestavení ekonomického projektu 8. Test, analýza obsahu a vyhodnocení testu 9. Příklad – konstrukce investičního projektu 10.Příklad – sestavení investičního projektu 11.Analýza ekonomické situace podniku 12.Test, zadání programu 13.Zadání seminární práce a nástin postupu jejího zpracování 14.Rozbor optimálního řešení úkolu seminární práce 15.Hodnocení práce studenta v průběhu cvičení

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2102R004) Provoz, ekonomika a management v technice dobývání nerost.surovin(95) P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku