345-0720/01 – Economics and Management (EaŘ)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Josef Novák, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV17 doc. Ing. Josef Novák, CSc.
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 20+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Úvod do řízení, úvod do ekonomiky 2. Zásady řízení ve vazbě na ekonomiku 3. Normativní základna a její využití pro ekonomické řízení 4. THN, členění, stanovení a význam pro ekonomické řízení 5. TPV, funkce, úkoly, dokumentace, vliv na ekonomiku 6. TPV organizace a plánování 7. Operativní řízení výrob. procesů 8. Změnové řízení a odchylkové řízení, jejich vliv na ekonomiku 9. Řízení pracovního procesu a jeho nástroje 10.Řízení pomocných a obslužných procesů 11.Normativní základna a její využití pro řízení 12.Řízení jakosti, význam, ekonomika 13.Pokrokové metody v řízení výroby 14.Racionalizace řízení a její vliv na ekonomiku 15.Metody efektivního řízení Cvičení: 1. Metody vícekriteriálního hodnocení 2. Metody vícekriteriálního hodnocení 3. Organizace a organizační struktury 4. Řízení projektu,síťová analýza,CPM 5. Řízení projektu,síťová analýza,PERT 6. Datová základna a její tvorba 7. Datová základna a její tvorba 8. Normy spotřeby materiálů 9. Řízení zásob materiálů 10.Organizace výrobního systému 11.Tvorba norem spotř. práce 12.Kapacitní propočty 13.Metody racionalizace práce 14.Metody racionalizace práce, snímek pracovního dne 15.Operativní řízení výroby

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2642R004) Electrical Machines Apparatus and Drives P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner