345-0721/01 – Organizace a řízení výroby, management (OŘV,M)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity5
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětudoc. Ing. Josef Novák, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV17 doc. Ing. Josef Novák, CSc.
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Úvod do řízení, výrobní systém,zásady OŘ, formy, metody, procesy,normativní základna THN, význam, členění, stanovení, TPV, funkce, úkoly, dokumentace, operativní řízení výrob. procesů, organizace a řízení pomocných a obslužných procesů,normativní základna a její využití pro řízení,řízení jakosti, význam, ekonomika,pokrok v technologiích a řízení výroby

Povinná literatura:

[1]NOVÁK, J. Organizace a řízení výroby - syllaby přednášek. Ostrava,2001.110 s. [2]LÍBAL,V.-KOL.Organizace a řízení výroby.Praha: SNTL Praha,1989. 558s. ISBN-80-03-00050-5 [3]TOMEK,G.-VÁVROVÁ,V.Řízení výroby. Praha:Grada Publishing, 1999.439s. ISBN-80-7169-578-5. [4]JIRÁSEK,J. Štíhlá výroba. Praha: Grada Publishing, 1998. 199s. ISBN-80-7169-394-4

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

PŘEDNÁŠKY: 1. Úvod do řízení, výrobní systém 2. Zásady OŘ, formy, metody, procesy 3. Normativní základna 4. THN, význam, členění, stanovení 5. TPV, funkce, úkoly, dokumentace 6. TPV organizace a plánování 7. Operativní řízení výrob. procesů 8. Regulace a koordinace výroby, změnové řízení 9. Organizace práce na pracovištích 10.Organizace a řízení pomocných a obslužných procesů 11.Normativní základna a její využití pro řízení 12.Řízení jakosti, význam, ekonomika 13.Pokrok v technologiích a řízení výroby 14.Racionalizace výroby,Metody racionalizace CVIČENÍ: 1. Úvod, zadání semestrální práce 2. Metody vícekriteriálního rozhodování 3. Síťová analýza 4. CPM 5. PERT 6. Organizace a organizační struktury 7. Datová základna a její tvorba 8. Normy spotřeby materiálů 9. Řízení zásob materiálů 10.Organizace výrobního systému, normy spotřeby práce 11.Standardní normativy operativního řízení 13.Standardní normativy operativního řízení 14.Metody racionalizace práce 15.Obhajoba semestrálních prací, udělování zápočtů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku