345-0721/01 – Organization and Control System in Production, Management (OŘV,M)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Josef Novák, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV17 doc. Ing. Josef Novák, CSc.
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 16+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

PŘEDNÁŠKY: 1. Úvod do řízení, výrobní systém 2. Zásady OŘ, formy, metody, procesy 3. Normativní základna 4. THN, význam, členění, stanovení 5. TPV, funkce, úkoly, dokumentace 6. TPV organizace a plánování 7. Operativní řízení výrob. procesů 8. Regulace a koordinace výroby, změnové řízení 9. Organizace práce na pracovištích 10.Organizace a řízení pomocných a obslužných procesů 11.Normativní základna a její využití pro řízení 12.Řízení jakosti, význam, ekonomika 13.Pokrok v technologiích a řízení výroby 14.Racionalizace výroby,Metody racionalizace CVIČENÍ: 1. Úvod, zadání semestrální práce 2. Metody vícekriteriálního rozhodování 3. Síťová analýza 4. CPM 5. PERT 6. Organizace a organizační struktury 7. Datová základna a její tvorba 8. Normy spotřeby materiálů 9. Řízení zásob materiálů 10.Organizace výrobního systému, normy spotřeby práce 11.Standardní normativy operativního řízení 13.Standardní normativy operativního řízení 14.Metody racionalizace práce 15.Obhajoba semestrálních prací, udělování zápočtů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner