345-0722/01 – Právní normy v podnikání (PNP)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity2
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětudoc. Ing. Josef Novák, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV17 doc. Ing. Josef Novák, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Občanský a obchodní zákoník-vzájemný vztah. Obchodní zákoník -obchodně závazkové vztahy. Obchodní zákoník -podnikatelské subjekty, obchodní společnosti. Zákon o živnostenském podnikání. Zákoník práce .-pracovní smlouva,smlouva o provedení práce, smlouva o pracovní činnosti. Zákoník práce.- vztahy podnikatel - zaměstnanec. Zákon o cenách. Zákon o životním prostředí a zákony související. Zákon o veřejných zakázkách.

Povinná literatura:

[1]Obchodní zákoník,aktuální vydání [2]Živnostenský zákon,aktuální vydání [3]Další zákonné normy z oblasti podnikání

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Občanský a obchodní zákoník-vzájemný vztah. 2. Obchodní zákoník -obchodně závazkové vztahy. 3. Obchodní zákoník -podnikatelské subjekty, obchodní společnosti. 4. Zákon o živnostenském podnikání. 5. Zákoník práce .-pracovní smlouva,smlouva o provedení práce, smlouva o pracovní činnosti. 6. Zákoník práce.- vztahy podnikatel - zaměstnanec. 7. Stavební zákon. -územní řízení, stavební řízení, kolaudační řízení. 8. Výklad dalších pojmů ze stavebního zákona. 9. Zákon o požární ochraně a normy s ním související. 10. Daně-účel a rozdělení. 11. Zákon o dani z příjmu, zákon o dani z přidané hodnoty. 12. Zákon o správě daní a poplatků. 13. Zákon o cenách. 14. Zákon o životním prostředí a zákony související. 15. Zákon o veřejných zakázkách. Cvičení: 1. Zakládání podnikatelských subjektů, společenská smlouva, zakládací listina. 2. -"- 3. Zakládání podnikatelských subjektů, stanovy společnosti. 4. -"- 5. Obchodní závazkové vztahy - kupní smlouva. 6. -"- 7. Obchodní závazkové vztahy- smlouva o dílo, typy obstaravatelských smluv. 8. -"- 9. Obchodní závazkové vztahy - smlouva o nájmu, žaloby, žádosti. 10. -"- 11. Stavební zákon - žádost o stavební povolení, podklady ke kolaudačnímu řízení. 12. -"- 13. Daně - výpočet daně z přidané hodnoty. 14. Závěrečné cvičení. 15. Hodnocení a udělování zápočtu Seznam otázek k závěrečnému testu Č. Znění otázky 1. Občanský zákoník-vazba na podnikatelské aktivity. 2. Občanský a obchodní zákoník-vzájemný vztah. 3. Obchodní zákoník -obchodně závazkové vztahy. 4. Obchodní zákoník -podnikatelské subjekty, obchodní společnosti. 5. Zákon o živnostenském podnikání. 7. Zákon o živnostenském podnikání-jeho struktura. 8. Zákoník práce-smluvní vztahy. 9. Zákoník práce-pracovní smlouva. 10. Zákoník práce-smlouva o provedení práce. 11. Zákoník práce-smlouva o pracovní činnosti. 12. Zákoník práce- vztahy podnikatel - zaměstnanec. 13. Stavební zákon-územní řízení. 14. Stavební zákon-stavební řízení. 15. Stavební zákon- kolaudační řízení. 16. Výklad dalších pojmů ze stavebního zákona. 17. Zákon o požární ochraně a normy s ním související. 18. Daně-účel a rozdělení. 19. Výklad dalších pojmů ze stavebního zákona. 20. Zákon o požární ochraně a normy s ním související. 21. Daně-účel a rozdělení. 22. Zákon o dani z příjmu, zákon o dani z přidané hodnoty. 23. Zákon o správě daní a poplatků. 24. Zákon o cenách.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2102R004) Provoz, ekonomika a management v technice dobývání nerost.surovin(95) P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku