345-0723/01 – Principles of Economics ()

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits3
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Josef Novák, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFSIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 0+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1 Úvod do obecné ekonomie 2 Makroekonomické ukazatele 3 Nástroje hospodářské politiky 4 Alternativní přístupy k makroekonomii 5 Tržní rovnováha a efektivnost 6 Směna a specializace 7 Nedokonalost konkurence 8 Omezení konkurence 9 Státní zásahy do cen 10 Poptávka po výrobních faktorech 11 Nabídka výrobních faktorů 12 Vlastnictví 13 Externality 14 Volné zdroje, volné statky a veřejné statky 15 Veřejná volba Cvičení: 1 Teorie hodnoty. Průměrné a mezní veličiny. 2 Stanovení tržní rovnováhy. Elasticita nabídky a poptávky. 3 Rozvaha a výsledovka. 4 Komerční banky a bankovní systém. 5 Hodnocení kvality banky na základě finančnich výkazů. 6 Akcie a obligace - výnosnost cenných papírů. 7 Burza a obchodování s cennými papíry. 8 Test. 9 Úrokové sazby. 10 SWOT analýza. 11 Informace o devizových kurzech v ekonomickém tisku. 12 Parita kupní síly a devizový kurz. 13 Struktura platební bilance. 14 Test II 15 Hodnocení práce studenta v průběhu cvičení a udělování zápočtů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3907R005) Operation, Economics and Management in Energetics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3907R005) Operation, Economics and Management in Energetics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3907R005) Operation, Economics and Management in Energetics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2102R004) Operation, Economics and Management in Raw Materials Mining(95) P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.