345-0730/01 – Organizace a řízení podniku (EaŘP)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity5
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětudoc. Ing. Josef Novák, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV17 doc. Ing. Josef Novák, CSc.
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Úvod do řízení, výrobní systém,zásady OŘ, formy, metody, procesy,normativní základna THN, význam, členění, stanovení, TPV, funkce, úkoly, dokumentace, operativní řízení výrob. procesů, organizace a řízení pomocných a obslužných procesů,normativní základna a její využití pro řízení,řízení jakosti, význam, ekonomika,pokrok v technologiích a řízení výroby

Povinná literatura:

[1]NOVÁK, J. Organizace a řízení výroby - syllaby přednášek. Ostrava,2001.110 s. [2]LÍBAL,V.-KOL.Organizace a řízení výroby.Praha: SNTL Praha,1989. 558s. ISBN-80-03-00050-5 [3]TOMEK,G.-VÁVROVÁ,V.Řízení výroby. Praha:Grada Publishing, 1999.439s. ISBN-80-7169-578-5. [4]LEŠČIN, M., STERN,J., DUPAĽ, A. Leščišin, M., Stern, J.,Dupaľ, A. Manažment výroby 1.a 2., Bratislava: EKONÓM,1998.ISBN-80-225-0911-6,ISBN-80-225-1059-9. [5]NOVÁK, J. Ekonomika a management. Ostrava: VŠB- TUO,1995. ISBN 80-7778-250-1.83s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do řízení, výrobní systém 2. Zásady OŘ, formy, metody, procesy 3. Normativní základna 4. THN, členění, stanovení a význam řízení 5. TPV, funkce, úkoly, dokumentace, 6. TPV organizace a plánování 7. Operativní řízení výrob. procesů 8. Regulace a koordinace výroby, změnové řízení 9. Organizace práce na pracovištích 10.Řízení pomocných a obslužných procesů 11.Normativní základna a její využití pro řízení 12.Řízení jakosti, význam, ekonomika 13.Pokrokové v technologiích a řízení výroby 14.Racionalizace výroby 15.Metody racionalizace Cvičení: 1. Stanovení koeficientu významnosti 2. Metody vícekriteriálního hodnocení 3. Organizace a organizační struktury 4. CPM 5. PERT 6. Datová základna a její tvorba 7. Datová základna a její tvorba 8. Normy spotřeby materiálů 9. Řízení zásob materiálů 10.Organizace výrobního systému 11.Tvorba norem spotř. práce 12.Kapacitní propočty 13.Metody racionalizace práce 14.Snímek pracovního dne 15.Operativní řízení výroby

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku