345-0731/01 – Principles of Marketing (ZM)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Josef Novák, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOC70 Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D.
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+12

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

PŘEDNÁŠKY 1 Úvod do předmětu – nástin obsahu a doporučení způsobu studia 2 Marketing v tržní ekonomice 3 Vývoj marketingu jako podnikatelské filosofie 4 Marketingové plánování a řízení 5 Marketingové makroprostředí 6 Marketingové mikroprostředí 7 Kupní chování zákazníků – spotřební chování 8 Kupní chování institucí 9 Výzkum trhu 10 Marketingový MIX 11 Výrobek a výrobková politika 12 Cena a cenová politika 13 Komunikace a komunikační politika 14 Mezinárodní marketing 15 Tvorba marketingového mixu pro mezinárodní trhy CVIČENÍ 1 Úvod do předmětu, zápis studentů 2 Marketingové podnikatelské filozofie - historie 3 Marketingové prostředí 4 Analýza vnitřních a vnějších vlivů - investiční model GE 5 Rozdělení trhu 6 Test 7 Spotřební trh - profil zákazníků 8 Trh organizací, kupní rozhodování 9 MIS 10 Výzkum trhu, metody sběru dat 11 Marketingový MIX 12 Test, zadání programu 13 Zadání seminární práce a nástin postupu jejího zpracování 14 Rozbor optimálního řešení úkolu seminární práce 15 Hodnocení práce studenta v průběhu cvičení a udělování zápočtů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner