345-0732/01 – Marketing (Mk)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits3
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Miloslav Konečný, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOC70 Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D.
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1
Part-time Graded credit 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky pro prezenční studium: Přednášky: 1. Pojem marketingu, jeho vznik, vývoj a význam pro podnik 2. Marketingový management 3. Marketingová strategie 4. Nástroje marketingu 5. “ 6. Public Relations 7. “ 8. Marketing průmyslového podniku - inovační proces - transfor. technologií 9. “ 10. Marketing v obchodě, službách a cestovním ruchu, agromarketing 11. “ 12. Marketing neziskových organizací 13. Regionální marketing 14. Mezinárodní marketing 15. “ Cvičení pro prezenční studium: 1. Uplatnění marketing. managementu v podniku 2. Organizace marketingu v podniku 3. Trh: segmentace trhu, parcelace a obsazení trhu, pozice na trhu, nejvyšší marketingové cíle 4. “ 5. Tvorba marketingové strategie, market. situační analýza, možnosti podniku pro strategické manévrování 6. “ 7. Cíle market. strategie, koncipování strategie, tvorba plánu, kontrola - hodnocení 8. “ 9. Základní market. strategie, market. strat. s metodou portfolio, kreativní strategie, rozvojové strategie, konkurenční strategie 10. “ 11. Příklad postupu při vytvoření nového trhu 12. Komponenty a parametry market. mixu, market. funkce 13. “ 14. Poslání vedoucího market. útvaru 15. Doporučení pro úspěšnou market. činnost podniku Přednášky pro kombinované studium: 1. Pojem marketingu, jeho vznik, vývoj a význam pro podnik 2. Marketingový management 3. Marketingová strategie 4. Nástroje marketingu 5. “ 6. Public Relations 7. “ 8. Marketing průmyslového podniku - inovační proces - transfor. technologií 9. “ 10. Marketing v obchodě, službách a cestovním ruchu, agromarketing 11. “ 12. “

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B2341) Engineering (3907R005) Operation, Economics and Management in Energetics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3907R005) Operation, Economics and Management in Energetics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.