345-0734/02 – Principles of Accounting (ZU)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Miloslav Konečný, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+0
Part-time Credit and Examination 10+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1.Úvod do předmětu – nástin obsahu a doporučení způsobu studia 2.Základní funkce a význam účetnictví 3.Náklady, výnosy, zisk a ztráta 4.Prvky účetní metodiky 5.Oceňování majetku, koloběh majetku 6.Daňová soustava a účetnictvíHarmonizace účetnictví 7.Koncept nového účetnictví a účetní soustava 8.Obecná a základní charakteristika a účtování úč. tříd 9.Účetní závěrka – úč. tř. 7 10.Organizace účetnictví Cvičení: 1.Souvislý příklad účtování v soustavě podvojného účetnictví 2.Zadání seminární práce a nástin postupu jejího zpracování. Rozbor optimálního řešení úkolu seminární práce

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R031) Artistic Foundry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner