345-0904/01 – Forming Machines (TVST)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits0
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesIntended for study typesDoctoral
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 25+0
Part-time Credit and Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

V přednáškách předmětu tvářecí stroje se doktorand seznámí se zákl. parametry tvářecích strojů, akumulaci energie, přesnosti práce tvářecích strojů, hodnocením jednotlivých vlivů na přesnost. Přednášky budou zaměřeny na základní typy tvářecích strojů používaných ve strojírenském tváření, jako jsou mechanické lisy, hydraulické lisy, buchary, vřetenové lisy. Dále se doktorand seznámí s bezpečností práce tvářecích strojů. Výuka bude zaměřena na spojení aspektu technologií tváření s tvářecími stroji do komplexního celku.

Compulsory literature:

RUDOLF, B. a kol.: Tvářecí stroje. SNTL, Praha, 1982 HYSEK, R.: Tvářeecí stroje. SNTL, Praha, 1980 BABOR, K. a kol.: Objemové tváření oceli. SNTL, Praha, 1967 SEBELA, A.: Výrobní stroje - tvářecí stroje. VŠB, Ostrava, 1987 PLÍVA, L.: CS stroje a pomocná zař. pro oblouk. elektrostr. a odpor. svařování. SNTL, Praha, 1980 KUNCIPÁL, J. a kol.: Nové technologie ve svařování. SNTL, Praha, 1984 KUNCIPÁL, J. a kol.: Teorie svařování. SNTL, Praha, 1986

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (P2301) Mechanical Engineering (2303V002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2301) Mechanical Engineering (2303V002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner