345-0905/02 – Experimentální a výpočetní metody ve tváření (EVMT)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Radek Čada, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radek Čada, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1A20 prof. Ing. Radek Čada, CSc.
HRU45 prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou umět: • aplikovat principy fyzikálního a numerického modelování, • sestavovat fyzikální modely odezvy materiálu na procesní parametry. • zobecnit výsledky experimentů ve výpočetním modelu. Získají: • přehled o experimentálních metodách v analýze tvářecích procesů. Budou schopni: • navrhnout a realizovat experimentální a výpočetní pracoviště.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět, ve kterém se studenti seznámí s principy fyzikálního a numerického modelování stacionárních a nestacionárních procesů tváření, s okrajovými podmínkami tvářecích procesů, se sestavováním fyzikálních modelů odezvy materiálu na procesní parametry. V předmětu se studenti naučí zobecnit výsledky experimentů ve výpočetním modelu. Studenti získají přehled o experimentálních metodách v analýze tvářecích procesů a získají schopnost navrhnout a realizovat experimentální a výpočetní pracoviště.

Povinná literatura:

[1] MIELNIK, E. M. Metalworking Science and Engineering. United States of America, New York: McGraw-Hill, Inc., 1991. 976 s. ISBN 0-07-041904-3. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 241568, čárový kód: 3174006766 a 3174128024, lokace: volný výběr. [2] BÖER, C. R., REBELO, N. m. R. S., RYDSTAD, H. A. B. a SCHRÖDER, G. Process Modelling of Metal Forming and Thermomechanical Treatment. Berlin: Springer-Verlag 1986. 426 s. ISBN 9783642827907. [3] ZIENKIEWICZ, O. C. The Finite Element Method in Engineering Science. New York: McGraw-Hill, 1971. 521 s. ISBN 0-07-094138-6. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 91200, čárový kód: 3174070306, lokace: sklad knih. [4] ČADA, R. Tvářitelnost materiálů a nekonvenční metody tváření: Plošná tvářitelnost: návody do cvičení: skriptum. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2002. 148 s. ISBN 80-248-0019-5 [5] SEMIATIN, S. L. (volume editor) ASM Handbook: Volume 14B: Metalworking: Sheet Forming. United States of America, Materials Park: ASM International, 2006. 924 s. ISBN 0-87170-710-1. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 263020, čárový kód: 3174218354, lokace: volný výběr.

Doporučená literatura:

[1] KUHN, H. A. a MEDLIN, D. ASM Handbook: Volume 8: Mechanical Testing and Evaluation. Materials Park: ASM International, 2000. 998 s. ISBN 0-87170-389-0. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 254721, čárový kód: 3174069784, lokace: deponát katedry 345. [2] COLLECTIVE. Novel Techniques in Metal Deformation Testing: Proceedings of a Symposium Sponsored by the Shaping and Forming Committee of the Metallurgical Society of AIME. Edited by R. H. Wagoner. New York: AIME, 1983. 421 p. ISBN 978-0895201492. https://www.amazon.com/Novel-techniques-metal-deformation-testing/dp/0895201496 [3] BUCHANAN, G. R. Schaum´s Outlines of Theory and Problems of Finite Element Analysis. New York: McGraw-Hill. 1995. 264 s. ISBN 0-07-008714-8. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 261824, čárový kód: 3174122919, lokace: deponát katedry 345. [4] ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Praha: Český normalizační institut, 2007. 48 s. [5] ČSN ISO 2145 (01 0184) Dokumentace: Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997. 6 s. [6] ČSN ISO 7144 (01 0161) Dokumentace: Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997. 24 s. [7] ČSN ISO 80000-1 (01 1300) Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně. Praha: Český normalizační institut, 1994. 60 s. [8] ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace: Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Český normalizační institut, 2011. 40 s. [9] ČSN ISO 214 (01 0148). Dokumentace: Abstrakty pro publikace a dokumentaci. Praha: Český normalizační institut, 2001. 16 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student vypracuje samostatnou rešerši dle zadání vyučujícího a poté bude rozprava o této práci a další teoretická otázka.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student zpracovává případovou studii z oblasti analýzy tvářecích procesů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Experimentální metody: metody dělených objemů, cizích těles, strukturní, deformačních sítí, fotoplasticity, vizioplasticity, holografie aj. 2. Přetvárný odpor, dynamika procesu: Křivky napětí-deformace a související mechanické vlastnosti, dynamika prostředí a transportní jevy. 3. Numerické metody ve tváření: metoda tenkých řezů, variační metody, metoda horní meze, kluzové čáry, systémový přístup k modelování. 4. Metoda konečných prvků (MKP): MKP aplikace na úlohy plasticity, geometrie rovinné deformace, kontakt, MKP modelování a simulace, modelování nestacionárních procesů. 5. Modelování objemového tváření: design při kování, modelovací techniky, data, tažení tyčí a trubek, dopředné a zpětné protlačování, volné a zápustkové kování. 6. Modelování plošného tváření: CAD/CAM aplikace v plošném tváření, modelování procesu, statistická analýza, ohýbání plechů a desek, děrování a střihání, hluboké tažení. 7. Metodologie verifikace numerických modelů: verifikace a srovnávací testování, pěchování, ring test, zbytková napětí a odpružení, hodnocení toku materiálu a vývoje struktury.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.