345-0906/01 – Teorie svařování (TESVA)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA80 prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
KOU40 prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.
SH170 doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 25+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout studentům doktorského studia komplexní vědecké informace o teoretických principech vzniku svarových spojů při tavném a tlakovém svařování, fyzikálních základech procesů svařování kovů, metalurgických reakcích mezi svarovým kovem a struskou nebo ochrannými atmosférami, principech vzniku a způsobech krystalizace svarových kovů, fázových transformacích ve svarových spojích, praskavosti svarových spojů, deformačních a napěťových procesech ve svarech. svařitelnosti materiálů a teoretických principech pájení materiálů. Na základě získaných informací budou studenti schopni v oboru svařování dále samostatně vědecky pracovat jak při řešení problémů základního tak i aplikovaného výzkumu.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět Teorie svařování obsahuje teoretické principy vzniku svarových spojů. Fyzikální základy procesů svařování kovů, metalurgické reakce mezi svařovanýcm kovem a struzkou nebo ochranným plynem. Principy vzniku a krystalizace svarové lázně, fázové transformace svarových spojů, lom svarových spojů za studena a za tepla, lamelární trhliny, deformační trhliny a napětí ve svarových spojích, svařitelnost materiálů, teoretické principy zkoušení svarových spojů, pájení, lepení tepelné dělení materiálů.

Povinná literatura:

Kučera, J.: Teorie svařování, VŠB OStrava, 1991 Kuncipál, J. a kol.: Teorie svařování, SNTL Praha, 1986 Hrivňák, I.: Zvariťeľnost ocelí, ALFA Bratislava, 1979 Němec, J.: Fyzikální a metalurgické základy obloukového svařování, SNTL Praha, 1977 HOULDCROFT, P., JOHN, R. Welding and Cutting, Woodhead – Faulkner, New York, 1988. LANCASTER, J.F. Physical of Welding, Oxford, Pergamon Press, 1986. LANCASTER, J.F. Metallurgy of Welding, London, Allen and Un win, 1987. EASTERLING, K. Introduction to the Physical Metallurgy of Welding, Butterworths London, 1983. ROBERT, W., MESSLER, J.R. Principles of Welding, WILEY – Interscience, 1999.

Doporučená literatura:

Koukal , J. a kol. : Materiály a jejich svařitelnost , Český svářečský ústav s.r.o. Ostrava , VŠB - TU Ostrava , 2009 Kolařík, L. Elektronové svařování - perspektivní metoda pro speciální materiály. MM Průmyslové spektrum – Technologie spojování/dělení materiálů. 2016, s. 96-103, ISSN 1212-2572. [cit. 2016-11-06]. Dostupné na www: https://www.mmspektrum.com/clanek/elektronove-svarovani-perspektivni-metoda-pro-specialni-materialy.html.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

CZ: 1. Fyzikální základy procesu svařování kovů 2. Teplotní cyklus svařování 3. Tepelně ovlivněná oblast svarových spojů (TOO) 4. Metalurgické reakce mezi svarovým kovem a struskou (ochrannou atmosférou) 5. Absorpce plynů ve svarech 6. Svarová lázeň a krystalizace svarového kovu 7. Strukturní transformace a vlastnosti svarových kovů 8. Praskavost svarových spojů 9. Svařitelnost materiálů 10. Deformační cyklus svařování 11. Pájení materiálů 12. Teorie tepelného dělení materiálu kyslíkem a podmínky řezatelnosti 13. Zkoušení svarových spojů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.