345-0915/03 – Teorie povrchu a technologie povrchového inženýrství (TPaTPI)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE45 doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.
MOH37 doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání hlubších znalostí v oblasti povrchového inženýrství.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

V rámci studia doktorand získá hluboké a podrobné znalosti v oblasti: Charakteristiky povrchu strojíenských materiálů, fyzika fázového rozhraní, optické vlastnosti povrchu, povrchové upravy, speciální metody nanášení povlaků ve vákuu, žárové nástřiky, nanášení pomocí laseru,iontová nitridace, organické a sklo keramické povlaky, nanostrukturní materiály ve finálních úpravách povrchu. Vlastnosti povrchu materiálu a povrchu konstrukcí, aplikace technologií v povrchových vrstvách.

Povinná literatura:

MOHYLA, M.: Nekonvenční strojírenské materiály. VŠB, Ostrava, 1994 MOHYLA, M.: Technologie povrchových úprav kovů. VŠB, Ostrava, 1987 PÍSEK, F.: Nauka o materiálu I. Academia, Praha, 1968 BARTONÍČEK, R.: Koroze a protikorozní ochrana kovů. Academia, Praha, 1966 MOORE, W., J.: Fyzikální chemie. SNTL, Praha, 1981 Podjuklová, J.: Speciální technologie povrchových úprav I. Učební texty. VŠB - TUO, Ostrava, 1997 Kolasinski, K. W.: Surface Science. Queen Mary, University of London, UK, JOHN WILEY and SONS, LTD, 2001 Ohring, M.: Materials Science of Thin Films. USA, Academic Press 2002 Brock, T.; Groteklaes, M.; Mische, P.: Europan Coatings Handbook. Hannover, 2000 Bedeaux, D.; Vlieger, J.: Optical Properties of Surfaces. University of Leiden, The Netherlands, ICP 2002 Bhat, S. J.: Biomaterials. Narosa 2002 Nalwa, H. S.: Nanostructured Materials and Nanotechnology. Academic Press 2002

Doporučená literatura:

Bedeaux, D.; Vlieger, J.: Optical Properties of Surfaces. University of Leiden, The Netherlands, ICP 2002 Bhat, S. J.: Biomaterials. Narosa 2002 Nalwa, H. S.: Nanostructured Materials and Nanotechnology. Academic Press 2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování konzultací. Zpracování programu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

CZ: 1. Charakteristika povrchu strojírenských materiálů. 2. Struktura povrchu strojírenských materiálů. 3. Termodynamika a kinetika povrchových procesů. 4. Povrchové reakce. 5. Optické vlastnosti povrchu. 6. Mechanické úpravy povrchu strojírenských materiálů. 7. Chemické úpravy povrchu strojírenských materiálů. 8. Vlastnosti tenkých filmů. 9. Tvorba povlaků ve vakuu. 10. Sklovité a sklokeramické povlaky a jejich tvorba. 11. Barevné nátěry, tvorba a užití. 12. Iontová nitridace. 13. Žárové nástřiky. 14. Vliv vody a detekčních kapalin na vlastnosti povlaků. 15. Kontrola jakosti povrchu materiálu a povlakových systémů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku