345-0918/03 – Projektování výrobních systémů (PVSD)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jan Nevima, Ph.D., MBAGarant verze předmětuIng. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEV050 doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D., MBA
SED095 Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou seznámeni s hlavními činnostmi a povinnostmi projektanta technologických pracovišť, provozů a závodů. Budou mít přehled o platných normách a vyhláškách, zodpovědnosti za části projektů, způsob schvalování projektové dokumentace a práce investora.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Cílem výuky je ozřejmit posluchačům nové pohledy na práci projektantů výrobních systémů. Jsou zde připomenuty vybrané klasické metody pro analýzu materiálových toků, způsoby rozmisťování objektů a jsou zde připomenuty některé hygienické požadavky (hluk, světlo). Z hlediska podpory PC je pozornost zaměřena na vybrané software jeho SYSKLASS, JiT a některé další SW pro modelování technologických procesů. Závěrečné přednášky jsou věnovány zákonům a vyhláškám v investiční výstavbě.

Povinná literatura:

SMETANA, J.: Projektování technologických pracovišť. VŠB, Ostrava, 1990 ZELENKA, A.: Projektování výrobních systémů, ČVUT Praha, 1994 HEGENBANT, M.: Stavební zákon a předpisy související (komentář), Edice komentované zákony, SEVT, 1992

Doporučená literatura:

MATULA, W.: Kategoria jakosti v projektování technickém, Politechnika Poznaň, sešit c. 295, Poznaň, 1994

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Osobní účast na konzultacích.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

CZ: 1. Části technologieckého projektování 2. Popis činností, ovlivňující faktory 3. Požadavky výroby, technologičnost 4. Spotřeba času 5. Rozbor výrobního programu 6. Kapacitní výpočty 7. Rozbor materiálového toku 8. Metody rozmísťování objektů 9. Výběr technologických objektů 10. Struktura projektové dokumentace 11. Volba umístění 12. Protipožární zásady 13. Osvětlení, hluk, větrání 14. Energetické hospodářství 15. Rekapitulace, problémy

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.