345-0920/02 – Organizace a ekonomika stroj. výroby (OaESV)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jan Nevima, Ph.D., MBAGarant verze předmětudoc. Ing. Jan Nevima, Ph.D., MBA
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEV050 doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student - získá celkový obraz o dané problematice, - získá dovednosti v oblasti řešení rozhodovacích úloh a plánování složitějších procesů strojírenské výroby, - bude se orientovat v oblasti řízení výrobních systémů, nákladech výroby apod.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Studenti si rozšíří a prohloubí své teoretické znalosti z organizace a ekonomiky strojírenské výroby se záměrem jejich uplatnění v praxi a výzkumu.

Povinná literatura:

KONEČNÝ, M. Základy managementu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. 90 s. KONEČNÝ, M. Od prvotních řídících dokumentů posoučasné systémy řízení. Karviná : OPF Karviná, ISBN 80-85879-08-5 FRAME, J.D. Managing Projects in Organizations, Jossy-Bass, San Francisco, 1987 NOVÁK, J.Organizace a řízení. VŠB-TU Ostrava, 2006. 105 s. ISBN 80-248-1223-1. THOMPSON, A. A., STRICKLAND, A.J. Strategic Management, IRWIN, Boston, 1992 BURNS, T., STALKER, G. M. Management of innovation, London, Tavistoch, 1991 KOONTZ H., WEIHRICH,H. Management. New Yourk, McGraw – Hill, 1998 SAMUELSON, P. A., NORDHANS, W. D. Economics, New Yourk, McGraw – Hill, 1989 NOVÁK, J. Organizace a řízení. VŠB-TU Ostrava, 2006. 105 s. ISBN 80-248-1223-1.

Doporučená literatura:

NOVÁK, J.Organizace a řízení. Ostrava:FS, Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2007. URL:http://www.fs.vsb.cz/europrojekty/414/organizace-a-rizeni.pdf TOMEK G., VÁVROVÁ V., Řízení Výroby. Grada publishing 2000, 408s. ISBN:80-7169-955-1 Kavan M., Výrobní a provozní management. Grada publishing 2002, 424s. ISBN:80-247-0199-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Osobní účast na konzultacích.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

CZ: 1. Historie managementu - od vědeckého řízení po současnost 2. Systém řízení - dva subsystémy: organizační struktura a proces řízení, reorganizace 3. Organizace - organizační struktura, typy 4. Projektová organizační struktura - typy 5. Strategie rozvoje strojírenských podniků - SWOT analýza, výběr cílů, formulace strategie 6. Inovace v systému řízení - aplikace norem kvality, norem ochrany životního prostředí, logistiky, kodexu etiky 7. Ekonomika strojírenského podniku - hospodaření podniku, majetek a kapitál, finance, investice 8. Ekonomický růst podniku - rizika a krize (sanace, likvidita, likvidace) 9. Rizikový kapitál - užití v ekonomice podniku 10. Příprava strojírenských podniků na vstup do EU - inovační strategie

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2014/2015 zimní