345-0921/02 – Tvářitelnost kovů (TVK)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Radek Čada, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radek Čada, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1A20 prof. Ing. Radek Čada, CSc.
HRU45 prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou umět: • vysvětlit základní pojmy, týkající se tvářitelnosti, • objasnit vliv tváření na vlastnosti a strukturu materiálu, • vysvětlit základní zákony plastické deformace. Budou schopni: • navrhovat metody hodnocení tvářitelnosti, • predikovat tvářitelnost kovů a slitin, • integrovat hodnocení tvářitelnosti do technlogického návrhu.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

V předmětu se studenti seznámí s tvářitelností kovů, což je vlastnost, důležitá z hlediska technologického designu. Záleží na ní velikost dosažitelných deformací a má tedy přímý vztah k výrobním nákladům. V předmětu budou studenti seznámeni s vlivem tváření na vlastnosti a strukturu materiálu, základními zákony plastické deformace a tvářitelností kovů. V předmětu je tvářitelnost definována jako materiálová vlastnost, budou pojednána teoretická východiska jejího popisu, bude popsáno na jaké proměnné je vázána, podle jakých kritérií a jakými testovacími metodami může být hodnocena při objemovém i plošném tváření zastudena, zatepla za polotepla a za superplastických podmínek.

Povinná literatura:

[1] MIELNIK, E. M. Metalworking Science and Engineering. United States of America, New York: McGraw-Hill, Inc., 1991. 976 s. ISBN 0-07-041904-3. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 241568, čárový kód: 3174006766 a 3174128024, lokace: volný výběr. [2] BÖER, C. R., REBELO, N. m. R. S., RYDSTAD, H. A. B. a SCHRÖDER, G. Process Modelling of Metal Forming and Thermomechanical Treatment. Berlin: Springer-Verlag 1986. 426 s. ISBN 9783642827907. [3] ZIENKIEWICZ, O. C. The Finite Element Method in Engineering Science. New York: McGraw-Hill, 1971. 521 s. ISBN 0-07-094138-6. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 91200, čárový kód: 3174070306, lokace: sklad knih. [4] ČADA, R. Technologie I: Zákony plastické deformace kovů, dělení materiálu, slévání: skriptum. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2007. 75 s. ISBN 978-80-248-1274-8. [5] ČADA, R. Technologie tváření, slévání a svařování: Plastická deformace kovů, tažení plechu, ohýbání, objemové tváření zastudena: skriptum. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2016. 86 s. ISBN 978-80-248-3981-3. [6] ČADA, R. Technologie tváření a slévání: Objemové tváření zatepla, nekonvenční způsoby tváření, plasty: skriptum. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2010. 80 s. ISBN 978-80-248-2273-0. [7] ČADA, R. Tvářitelnost materiálů a nekonvenční metody tváření: Plošná tvářitelnost: návody do cvičení: skriptum. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2002. 148 s. ISBN 80-248-0019-5 [8] SEMIATIN, S. L. (volume editor) ASM Handbook: Volume 14B: Metalworking: Sheet Forming. United States of America, Materials Park: ASM International, 2006. 924 s. ISBN 0-87170-710-1. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 263020, čárový kód: 3174218354, lokace: volný výběr.

Doporučená literatura:

[1] KUHN, H. A. a MEDLIN, D. ASM Handbook: Volume 8: Mechanical Testing and Evaluation. Materials Park: ASM International, 2000. 998 s. ISBN 0-87170-389-0. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 254721, čárový kód: 3174069784, lokace: deponát katedry 345. [2] COLLECTIVE. Novel Techniques in Metal Deformation Testing: Proceedings of a Symposium Sponsored by the Shaping and Forming Committee of the Metallurgical Society of AIME. Edited by R. H. Wagoner. New York: AIME, 1983. 421 p. ISBN 978-0895201492. https://www.amazon.com/Novel-techniques-metal-deformation-testing/dp/0895201496 [3] BUCHANAN, G. R. Schaum´s Outlines of Theory and Problems of Finite Element Analysis. New York: McGraw-Hill. 1995. 264 s. ISBN 0-07-008714-8. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 261824, čárový kód: 3174122919, lokace: deponát katedry 345. [4] ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Praha: Český normalizační institut, 2007. 48 s. [5] ČSN ISO 2145 (01 0184) Dokumentace: Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997. 6 s. [6] ČSN ISO 7144 (01 0161) Dokumentace: Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997. 24 s. [7] ČSN ISO 80000-1 (01 1300) Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně. Praha: Český normalizační institut, 1994. 60 s. [8] ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace: Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Český normalizační institut, 2011. 40 s. [9] ČSN ISO 214 (01 0148). Dokumentace: Abstrakty pro publikace a dokumentaci. Praha: Český normalizační institut, 2001. 16 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vyučovací metody: • využití skript, obsahujících názorné obrázky a příklady technologických postupů výroby jednoduchých součástí, • individuální zadání písemného protokolu, konzultace s každým studentem, • ukázky vzorků a součástí v laboratoři, • ukázky některých technologických postupů výroby v laboratoři. Kritéria: • odborná a formální úroveň odevzdaného písemného protokolu, • znalost problematiky při zkoušce.

E-learning

Není.

Další požadavky na studenta

Písemné zpracování dvou otázek. Rešeršní činnost dle tématu disertace.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Porušení materiálu při tváření, skupiny porušení při plastické deformaci, tvárný lom, plastická nestabilita. 2. Definice tvářitelnosti, proměnné funkce tvářitelnost, napěťová a vnitřní tvářitelnost. 3. Kritéria napěťové tvářitelnosti, teoretická, semiempirická, empirická. 4. Zpevnění a odpevnění materiálů, plastická nestabilita jako funkce geometrie polotovaru. 5. Testy napětové tvářitelnosti pro objemové a plošné tváření. 6. Implementace kritérií napěťové tvářitelnosti do metody konečných prvků. 7. Plastická nestabilita jako funkce změn souvisejících s materiálem – teploty, rychlosti deformace, povrchové energie. 8. Tváření a tvářitelnost zatepla. Dynamické ozdravovací procesy jako funkce typu krystalové mřížky a energie vrstevné chyby. Vnitřní, metalurgická, strukturální tvářitelnost. 9. Mikrostrukturní modely – kinetický, atomistický, ostatní. 10. Dynamický materiálový model. 11. Experimentální metody dynamického materiálového modelu. 12. Implementace dynamického materiálového modelu do metody konečných prvků. 13. Superplasticita, charakteristika superplastického chování kovových materiálů. Mechanika superplasticity, fenomenologie superplasticity. 14. Strukurální předpoklady superplasticity, fyzikální mechanizmus superplasticity.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.