345-0926/03 – Teorie a technologie tváření (TaTTv)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Radek Čada, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radek Čada, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1A20 prof. Ing. Radek Čada, CSc.
RUS80 prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Schopnost - popsat odezvu materiálu při obecném zatížení - aplikovat teorie plasticity do výpočetních metod ve tváření - modelovat tvářecí procesy fyzikálně a numericky - navrhovat technologie tváření podle požadovaných vlastností výrobku

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Tváření je založeno na teorii plasticity (TP) a na nauce o materiálu (NM). TP popisuje mechaniku tečení materiálu matematickými prostředky. Navazuje na teorii pružných těles. Obě teorie jsou založeny na experimentálně stanoveném vztahu mezi deformací a napětím polykrystalického materiálu. Jsou fenomenologické a makroskopické. NK bude probírána v rozsahu nezbytném pro pochopení fyzikální podstaty plastické deformace a limitů deformace, vyplývajících z použitého materiálu. TP bude probírána s dvojím cílem - formulovat relaci mezi deformací a napětím v plastické oblasti deformací a navrhnout matematický postup řešení pro analýzu procesu (AP) tj. výpočet rozložení napětí a deformací na povrchu a v tvářeném tělese, určení spotřeby energie a předpovědi tvářecích limitů. AP bude aplikována na konvenční a nekonvenční technologie tváření.

Povinná literatura:

PETRUŽELKA, J. Teorie tváření. [online]. URL: http://www.345.vsb.cz/jiripetruzelka/TTV/index.htm PETRUŽELKA, JIŘÍ. Teorie tváření I. [online]. URL: http://www.345.vsb.cz/jiripetruzelka/Texty/TTI2007.pdf PETRUŽELKA, JIŘÍ. Teorie tváření II. [online]. URL: http://www.345.vsb.cz/jiripetruzelka/Texty/TTII2007.pdf PETRUŽELKA, JIŘÍ. Teorie tváření III. [online]. URL: http://www.345.vsb.cz/jiripetruzelka/Texty/TTIII2007.pdf PETRUŽELKA, JIŘÍ. Teorie tváření: přílohy. [online]. URL: http://www.345.vsb.cz/jiripetruzelka/Texty/TTprilohy.pdf CHEN, WAI-FAH. Constitutive Equations for Engineering Materials vol. I, vol. II. ELSEVIER, Amsterdam – London - New York - Tokyo, 1994.

Doporučená literatura:

ČADA, R. Technologie I: Zákony plastické deformace kovů, dělení materiálu, slévání: skriptum. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. 75 s., ISBN 978-80-248-1274-8 ČADA, R. Technologie tváření a slévání: Objemové tváření zatepla, nekonvenční způsoby tváření, plasty: skriptum. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. 80 s., ISBN 978-80-248-2273-0 ELFMARK, J. Tváření kovů, SNTL Praha, 1. vyd., 1992, 524 s., ISBN 8003006511

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Osobní účast na konzultacích.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

CZ: 1. Fyzikální základy stavby materiálu a plastické deformace. 2. Analýza napěťového stavu. 3. Analýza deformací, kinetika plastického toku. 4. Tuho plastické těleso. Podmínky plasticity. 5. 4 Relace deformace-napětí, deformační teorie, přírůstkové teorie, teorie vazkoplastického toku. 6. Formulace problému tváření. 7. Extremální principy. 8. Technologie objemového tváření – kování, pěchování a protlačování, válcování 9. Radiální tváření, tažení tyčí drátů a trub. 10. Plošné tváření – střihání a vystřihovaání, ohýbání, hluboké tažení. 11. Tváření vysokými parametry a speciální tváření – táření vysokými rychlostmi a energiemi, nízkofrekvenční a vysokofrekvenční tváření, isotermální tváření, Tváření s vyhřívanou aclazenou zápustkou, superplastické tváření, orbitální tváření, tváření práškových materiálů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.