345-9004/02 – Teorie technologických procesů (TTPD)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE45 doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.
MOH37 prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Schopnost - popsat odezvu materiálu v procesech tepelného zpracování - aplikovat principy fyzikální metalurgie k predikci materiálových vlastností - navrhovat technologie tepelného zpracování podle požadovaných vlastností výrobku

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

V rámci studia získá student hluboké a podrobné znalosti o změnách vnitřní stavby materiálu a jeho materiálových vlastností v průběhu technologických procesů. Vliv technologických procesů na změny struktury materiálu a materiálových vlastností. Vliv technologie na porušení materiálu. Vliv technologií obrábění, tváření, svařování, tepelného zpracování, povrchových úprav a vliv korozního prostředí.

Povinná literatura:

MOHYLA, M.: Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu. VSB Ostrava, 1992 PÍSEK, F. a kol.: Nauka o materiálu. SNTL Praha PLUHAŘ, J. a kol.: Nauka o materiálech. SNTL, 1989 KELLY, A., GROVES, G. W., KIDD, P. Crystallography and Crystal Defects. Wiley, John and Sons, Incorporated, 2000, 486pp. BEKE, D. L., SZABO, I. A. Diffusion and Stresses. Scient. Publications, Limited, 1996, 356pp. FUENTES, M., SEVILLANO, J. G. Recrystallization. Trans Tech Publications, Limited, 1992, 752pp.

Doporučená literatura:

KRATOCHVÍL, P. a kol.: Úvod do fyziky kovů I. SNTL Praha, 1984 KUŽEL, R. a kol.: Úvod do fyziky kovů II. SNTL Praha, 1985 HERTZBERG, R. W. Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials. Wiley, John and Sons, Incorporated, 1995, 786pp. MATTSSON, E. Basic Corrosion Technology for Scientists and Engineers, 2nd Ed. IOM/Maney Publishing, 1999, 224pp.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student vypracuje samostatnou rešerši dle zadání vyučujícího a poté bude rozprava o této práci a další teoretické otázky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvovat konzultace. Zpracování programu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Struktura strojírenských materiálů. 2. Poruchy krystalové mřížky. 3. Difúze v kovových slitinách. 4. Teorie fázových přeměn. 5. Deformace strojírenských materiálů. 6. Rekrystalizace kovových slitin. 7. Degradační procesy kovových slitin, mezní stavy. 8. Základy lomové mechaniky a tranzitní chování strojírenských materiálů. 9. Lomy strojírenských materiálů. 10. Koroze strojírenských materiálů. 11. Únava strojírenských materiálů. 12. Tečení strojírenských materiálů. 13. Opotřebení strojírenských materiálů 14. Teorie tepelného zpracování strojírenských materiálů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0715D270010) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0715D270010) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270010) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270010) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270010) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270010) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270010) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270010) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270010) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270010) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.