345-9005/02 – Strojírenské a nekonvenční materiály (SNM)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MOH37 doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Schopnost - popsat chování materiálu v technologických procesech - aplikovat teoretické poznatky nauky o materiálu ve vývoji nových materiálů - integrovat vlastnosti materiálů do technologického návrhu - predikovat vlastnosti kovových i nekovových materiálů a slitin

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

V rámci studia doktorand získá hluboké a podrobné znalosti o vlastnostech materiálů včetně technologií tepelného zpracování, dále o odolnosti proti korozi a náchylnosti ke vzniku trhlin v materiálu. Oceli se speciálními fyzikálními vlastnostmi, vlastnosti a technologie plastických hmot, kompozity, kovová skla, materiály s tvarovou pamětí a prášková metalurgie. Nové směry v technologii tepelného zpracování.

Povinná literatura:

MOHYLA, M.: Strojírenské materiály. VŠB Ostrava, 1994 MOHYLA, M.: Nekonvenční materiály. VŠB Ostrava, 1993 PLUHAŘ, J. a kol.: Nauka o materiálu. SNTL Praha, 1989 ŠTĚPEK, J.: Technologie a zpracování plastů. SNTL, Praha, 1989 ULAI, Ed. J. Materials Science, Testing and Informatics. Trans Tech Publications, Limited, 2003, 520pp. USKOKOVIC, D. P. Advanced Materials for High Technology Applications. Trans Tech Publications, Limited, 1996, 288 pp. RAO, C. N., RAVEAU, B. Transition Metal Oxides. Wiley, John and Sons, Incorporated, 1998, 392pp.

Doporučená literatura:

BAREŠ, A.: Kompozitní materiály. SNTL, Praha, 1988 FREMUNT, P.: Konstrukční oceli. CRM, Brno, 1996 MOHYLA, M.: Strojírenské materiály II. VŠB - TU Ostrava, 2006 WALTON, D., J., LORIMER, J., P. Polymers. Oxford University Press, 2001, 160pp. NALWA, H., S. Nanostructured Materials and Nanotechnology, Academic Press 2002, 834pp.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student vypracuje samostatnou rešerši dle zadání vyučujícího a poté bude rozprava o této práci a další teoretické otázky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvovat konzultace. Zpracování programu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Struktura ocelí. 2. Korozivzdorné oceli. 3. Speciální druhy ocelí. 4. Speciální druhy litin. 5. Neželezné kovy a jejich slitiny. 6. Fyzikální a technologické vlastnosti plastů. 7. Keramické materiály, jejich charakteristiky, technologie výroby. 8. Kompozitní materiály. 9. Kovová skla. 10. Materiály s tvarovou pamětí. 11. Nanomateriály a nanotechnologie. 12. Tepelné zpracování strojírenských materiálů. 13. Technologie tepelného zpracování v procesech svařování. 14. Technologie práškové metalurgie.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P0715D270010) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270010) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270010) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270010) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku