345-9006/02 – Teorie povrchu a technologie povrchového inženýrství (TPaTPI)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MOH37 doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání hlubších znalostí v oblasti povrchového inženýrství.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

V rámci studia doktorand získá hluboké a podrobné znalosti v oblasti: Charakteristiky povrchu strojíenských materiálů, fyzika fázového rozhraní, optické vlastnosti povrchu, speciální metody nanášení povlaků ve vakuu, žárové nástřiky, nanášení pomocí laseru,iontová nitridace, organické a sklo keramické povlaky, nanostrukturní materiály ve finálních úpravách povrchu. Vlastnosti povrchu materiálu a povrchu konstrukcí, aplikace technologií v povrchových vrstvách.

Povinná literatura:

MOHYLA, M.: Technologie povrchových úprav kovů. VŠB, Ostrava, 1987 PÍSEK, F.: Nauka o materiálu I. Academia, Praha, 1968 BARTONÍČEK, R.: Koroze a protikorozní ochrana kovů. Academia, Praha, 1966 MOORE, W., J.: Fyzikální chemie. SNTL, Praha, 1981 Podjuklová, J.: Speciální technologie povrchových úprav I. Učební texty. VŠB - TUO, Ostrava, 1997 Kolasinski, K. W.: Surface Science. Queen Mary, University of London, UK, JOHN WILEY and SONS, LTD, 2001 Ohring, M.: Materials Science of Thin Films. USA, Academic Press 2002 Brock, T.; Groteklaes, M.; Mische, P.: Europan Coatings Handbook. Hannover, 2000

Doporučená literatura:

Bedeaux, D.; Vlieger, J.: Optical Properties of Surfaces. University of Leiden, The Netherlands, ICP 2002 Bhat, S. J.: Biomaterials. Narosa 2002 Nalwa, H. S.: Nanostructured Materials and Nanotechnology. Academic Press 2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student vypracuje samostatnou rešerši dle zadání vyučujícího a poté bude rozprava o této práci a další teoretické otázky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování konzultací. Zpracování programu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika a struktura povrchu strojírenských materiálů. 2. Koroze - podstata a druhy korozního napadení. 3. Koroze chemická a elektrochemická. 4. Ochrana proti korozi, korozní zkoušky. 5. Mechanické úpravy povrchu strojírenských materiálů. 6. Chemické úpravy povrchu strojírenských materiálů. 7. Oxidické povlaky. 8. Tvorba povlaků ve vakuu. 9. Sklovité a sklokeramické povlaky a jejich tvorba. 10. Organické povlaky - nátěry, tvorba a užití. 11. Elektrolytické vylučování povlaků – galvanika. 12. Termo difúzní povlaky. 13. Žárové nástřiky. 14. Kontrola jakosti povrchu materiálu a povlakových systémů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P0715D270010) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270010) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270010) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270010) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku