345-9006/02 – Teorie povrchu a technologie povrchového inženýrství (TPaTPI)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE45 doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.
MOH37 prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání hlubších znalostí v oblasti povrchového inženýrství.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

V rámci studia doktorand získá hluboké a podrobné znalosti v oblasti: Charakteristiky povrchu strojíenských materiálů, fyzika fázového rozhraní, optické vlastnosti povrchu, speciální metody nanášení povlaků ve vakuu, žárové nástřiky, nanášení pomocí laseru,iontová nitridace, organické a sklo keramické povlaky, nanostrukturní materiály ve finálních úpravách povrchu. Vlastnosti povrchu materiálu a povrchu konstrukcí, aplikace technologií v povrchových vrstvách.

Povinná literatura:

MOHYLA, M.: Technologie povrchových úprav kovů. VŠB, Ostrava, 1987 PÍSEK, F.: Nauka o materiálu I. Academia, Praha, 1968 BARTONÍČEK, R.: Koroze a protikorozní ochrana kovů. Academia, Praha, 1966 MOORE, W., J.: Fyzikální chemie. SNTL, Praha, 1981 Podjuklová, J.: Speciální technologie povrchových úprav I. Učební texty. VŠB - TUO, Ostrava, 1997 Kolasinski, K. W.: Surface Science. Queen Mary, University of London, UK, JOHN WILEY and SONS, LTD, 2001 Ohring, M.: Materials Science of Thin Films. USA, Academic Press 2002 Brock, T.; Groteklaes, M.; Mische, P.: Europan Coatings Handbook. Hannover, 2000

Doporučená literatura:

Bedeaux, D.; Vlieger, J.: Optical Properties of Surfaces. University of Leiden, The Netherlands, ICP 2002 Bhat, S. J.: Biomaterials. Narosa 2002 Nalwa, H. S.: Nanostructured Materials and Nanotechnology. Academic Press 2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student vypracuje samostatnou rešerši dle zadání vyučujícího a poté bude rozprava o této práci a další teoretické otázky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování konzultací. Zpracování programu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika a struktura povrchu strojírenských materiálů. 2. Koroze - podstata a druhy korozního napadení. 3. Koroze chemická a elektrochemická. 4. Ochrana proti korozi, korozní zkoušky. 5. Mechanické úpravy povrchu strojírenských materiálů. 6. Chemické úpravy povrchu strojírenských materiálů. 7. Oxidické povlaky. 8. Tvorba povlaků ve vakuu. 9. Sklovité a sklokeramické povlaky a jejich tvorba. 10. Organické povlaky - nátěry, tvorba a užití. 11. Elektrolytické vylučování povlaků – galvanika. 12. Termo difúzní povlaky. 13. Žárové nástřiky. 14. Kontrola jakosti povrchu materiálu a povlakových systémů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0715D270010) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0715D270010) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270010) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270010) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270010) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270010) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270010) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270010) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270010) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270010) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.