345-9009/02 – Organizace a ekonomika stroj. výroby (OaESV)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEV050 doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.
SED095 Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student - získá celkový obraz o dané problematice, - získá dovednosti v oblasti řešení rozhodovacích úloh a plánování složitějších procesů strojírenské výroby, - bude se orientovat v oblasti řízení výrobních systémů, nákladech výroby apod.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Studenti si rozšíří a prohloubí své teoretické znalosti z organizace a ekonomiky strojírenské výroby se záměrem jejich uplatnění v praxi a výzkumu.

Povinná literatura:

JUROVÁ, M. Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5717-9. KEŘKOVSKÝ, M. Moderní přístupy k řízení výroby, 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-119-2. NOVÁK, J. Organizace a řízení, VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1223-1. SLACK, N. and A. BRANDON-JONES. Operations and process management: principles and practice for strategic impact. Fifth edition. Harlow: Pearson, 2018. ISBN 978-1-292-17613-0.

Doporučená literatura:

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Integrované řízení výroby: od operativního řízení výroby k dodavatelskému řetězci. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-4486-5. KAVAN, M. Výrobní a provozní management. Grada publishing, 2002. ISBN 80-247-0199-5. KONEČNÝ, M. Základy managementu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. ISBN 80-7078-435-0. SWINK, M. Managing operations across the supply chain. 2nd ed., McGraw-Hill international ed. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2014. ISBN 978-1-259-06090-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student vypracuje samostatnou rešerši dle zadání vyučujícího a poté bude rozprava o této práci a další teoretická otázka.

E-learning

Další požadavky na studenta

Osobní účast na konzultacích.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vývojové etapy manažerského řízení 2. Systémy řízení podniku a lidského kapitálu 3. Prostorové a časové uspořádání výrobních procesů 4. Konkurenceschopnost podniku 5. Inovační a procesní management podniku 6. Marketingová strategie podniku 7. SMART technologie a jejich implementace 8. Ekonomika, produktivita a efektivita podniku 9. Inovační strategie ČR 2019-2030 10. Strategie rozvoje strojírenského podniku

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0715D270010) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0715D270010) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270010) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270010) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270010) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270010) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270010) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270010) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270010) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270010) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.