346-0005/01 – Aditivní technologie v průmyslovém designu (ATvPD)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, FAST, FSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAG016 doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s výrobou prototypů a modelů aditivní technologií (3D tiskem) s ohledem na vyučované předměty v rámci oboru Průmyslový design. Studenti se naučí základy moderních trendů konstruování s důrazem na topologickou optimalizaci a navrhování bionických konstrukcí. Výsledky si prakticky ověří 3D tiskem kovů, plastů a kompozitních materiálů.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Aditivní výrobu lze charakterizovat jako víceoborovou a obecně se skládá z několika výrobních procesů a to příprava výroby a posouzení technologičnosti a konstrukce prototypů. Následují výrobní fáze (zjednodušeně výroba plastových nebo kovových prototypů) a postprocessing (tepelné zpracování, povrchové úpravy, dokončovací metody a kontrola a měření). V rámci předmětu Aditivní technologie výroby se studenti seznámí s moderními trendy v této oblasti a samotnou výrobou plastových i kovových prototypů včetně živých ukázek 3D tisku v Laboratoři aditivní výroby i v praxi.

Povinná literatura:

KLOSKI, L.W., KLOSKI, N. Začínáme s 3D tiskem. Brno: Computer Press, 2017. ISBN 978-802-5148-761. GIBSON, I., ROSEN, D., STUCKER, B. Additive manufacturing technologies: rapid prototyping to direct digital manufacturing. New York: Springer, c2010, xxii, 459 p. ISBN 1441911200. VIRTA, M. The Capabilities of the Fused Deposition Modeling Machine Ultimakes and its Adjusting for the Bio-medical Research Purposes. Master of Science Thesis. Examiner: Minna Kellomäko. 2013. 107 p. Faculty of Engineering Sciences. Tampere University of Technology.

Doporučená literatura:

REDWOOD, Ben, Brian GARRET a Tony FADELL. The 3D Printing Handbook: Technologies, Design And Applications Hardcover. Netherlands: Coers & Roest, 2017. ISBN 9082748509. WOHLERS, T., GORNET, T. History of additive manufacturing. Wohlers Report. 2014. Wohler Associates.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Program č. 1 Program č. 2 Test Aktivní účast

E-learning

Podklady ke studiu jsou dostupné na lms.vsb.cz.

Další požadavky na studenta

Program č. 1 Program č. 2 Test Aktivní účast

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do technologie aditivní výroby, představení laboratoře aditivní výroby, BOZP 2. Konstrukční úprava modelů a příprava modelů pro 3Dtisk (Materialise Magics, Meshmixer, Slicer atd.) 3. Základy práce s 3D tiskárnou FDM + Projektové řešení výroby dílů technologií FDM 4. Základy práce s 3D tiskárnou SLA + projektové řešení výroby dílů 5. Projektové řešení výroby dílů technologií FDM + CFF 6. Základy práce s 3D tiskárnou SLS + projektové řešení výroby dílů technologií SLS 7. Základy práce s 3D tiskárnou SLM + projektové řešení výroby dílů technologií SLM 8. Řešení semestrálního projektu 9. Kontrolní test + Závěrečné hodnocení semestru

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Účast minimálně 80 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Projekt - min. 51, max. 100.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0212A270003) Průmyslový design (S01) Produktový design VMP P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S10) Aditivní technologie ATM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S10) Aditivní technologie ATM K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0212A270003) Průmyslový design (S01) Produktový design VMP P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S10) Aditivní technologie ATM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S10) Aditivní technologie ATM K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0212A270003) Průmyslový design (S01) Produktový design VMP P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.