346-0006/02 – Nástroje ()

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Ivan MrkvicaGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MRK20 prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět navazuje na znalosti, získané studiem technologických předmětů a rozvíjí do hloubky znalosti spojené s konstrukcí nástroje. Rozdělení jednotlivých přednášek je provedeno v souladu s metodickými osnovami a logickou návaznosti (materiály řezných nástrojů, řezná geometrie nástrojů, soustružnické nože, nástroje na otvory, protahovací a protlačovací nástroje, frézy a frézovací hlavy, nástroje na závity, nástroje na čelní ozubená kola, nástroje modulární na NC obráběcí stroje a centra) od jednodušších nástrojů k složitějším. V každé kapitole jsou uvedeny nové progresivní konstrukce nástrojů, pozornost je věnována jejich užití, údržbě a požadavkům, kladeným na zvyšování jejich kvality. Studiem předmětu Nástroje se tak studenti seznámí se základní problematikou navrhování obráběcích nástrojů, současným stavem a vývojovými tendencemi v této oblasti.

Povinná literatura:

1. Mrkvica,M. : Přípravky a obráběcí nástroje- I. díl. Řezné nástroje Ostrava, VŠB, 1989 2. Řasa,J.a kol.: Výpočetní metody v konstrukci řezných nástrojů. Praha, SNTL,1986 3. Mrkvica,M. : Konstrukce a výroba obráběcích nástrojů. Ostrava, VŠB, 1986

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Úvod - faktory působící na vývoj nástrojů, rozdělení obráběcích nástrojů. 2 Materiály obráběcích nástrojů – rozbor, základní parametry, oblast použití. 3 Řezná geometrie nástrojů – definice, geometrické řešení řezné geometrie. 4 Řezná geometrie nástroje –analytické řešení, pracovní geometrie. 5 Soustružnické nože – problematika pájených nožů. 6 Soustružnické nože – konstrukce s VBD, tvarové soustružnické nože. 7 Nástroje na otvory – vrtáky pro krátké a hluboké otvory, nástroje vyvrtávací. 8 Protahovací a protlačovací nástroje. 9 Frézy – rozdělení, konstrukce, geometrie, použití 10 Frézovací hlavy –konstrukce frézovací hlavy s ohledem na její spolehlivost. 11 Nástroje na výrobu závitů. 12 Nástroje na výrobu čelních ozubených kol dělícím způsobem. 13 Nástroje na výrobu čelních ozubených kol odvalem. 14 Nástroje modulární pro NC obráběcí stroje a centra. 15 Závěr – význam nástrojů pro zvýšení produktivity výroby Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Úvod – literatura, návaznost na předchozí předměty, rozdělení nástrojů. 2 Nástrojové materiály – rozbor, tepelné zpracování, praktické ukázky, video. 3 Analytické a grafické řešení řezné geometrie nástroje. PROGRAM č.1. 4 Výpočet normálného napětí v pájené destičce ze slinutého karbidu. 5 Ověřování spolehlivosti nožů s vyměnitelnými SK destičkami. PROGRAM č.2. 6 Vrtací nástroje – rozbor geometrie, ostření vrtáků, úpravy pro zvýšení řezivosti. 7 Rozbor silového zatížení vrtáků pro krátké a hluboké otvory. 8 Protahovací nástroje – konstrukční výpočet, progresivní způsoby protahování. 9 Frézovací nástroje se zuby po obvodu – geometrie, podtáčení fréz. 10 Frézovací hlavy – rozdělení, výpočet záběru frézovacích hlav. 11 Závitníky – druhy, rozdělení třísky, konstrukční úpravy závitníků. 12 Kontrola vědomostí, konzultace, TEST. 13 Frézovací nástroje na výrobu čelního ozubení. 14 Obrážecí a ševingovací nástroje na výrobu čelního ozubení. 15 Závěrečné cvičení – udělení zápočtů Seznam otázek ke zkoušce Č. otázky Znění otázky 1 Vliv legujících prvků na vlastnosti rychlořezných ocelí. 2 Rozdělení, tepelné zpracování a vývoj rychlořezných ocelí. 3 Slinuté karbidy, charakteristika, vlastnosti, rozdělení a vývoj. 4 Cermety, řezná keramika a supertvrdé materiály. 5 Vztahy mezi nástrojovými úhly čela, grafické vyjádření 6 Vztahy mezi nástrojovými úhly hřbetu, grafické vyjádření. 7 Analytické řešení nástrojové geometrie čela a hřbetu. 8 Pracovní geometrie břitu, způsoby jejího určení. 9 Výpočet napětí na ostří pájené SK destičky. 10 Typy ustavení a upínání vyměnitelných SK destiček. 11 Ověřování spolehlivosti upnutí SK destiček. 12 Tvarové soustružnické nože, rozdělení, geometrie. 13 Šroubovité vrtáky, rozdělení, geometrie. 14 Stanovení úhlu čela a hřbetu v libovolném bodě ostří šroubovitého vrtáku. 15 Vrtáky pro krátké otvory s SK destičkami a vrtáky pro otvory hluboké. 16 Vyvrtávací nástroje. 17 Konstrukce protahováků a úpravy pro snížení celkové řezné síly. 18 Nástroje pro frézování, rozdělení, geometrie. 19 Výpočet základních rozměrů fréz se zuby po obvodu nástroje. 20 Tvarové frézy a jejich geometrie. 21 Matematické modelování záběru frézovacích hlav, geometrie frézovacích hlav. 22 Závitníky, rozdělení, hlavní části, výpočet řezného kužele závitníku. 23 Řezná geometrie závitníku a rozdělení většího úběru třísky na několik závitníků. 24 Evolventní ozubení, definice a nástroje na jeho výrobu. 25 Kotoučové a čepové frézy modulové. 26 Odvalovací frézy na ozubení. 27 Obrážecí kotoučové nože, volba záběrového úhlu, geometrie. 28 Hřebenové obrážecí nože, řezná geometrie. 29 Ševingovací nástroje na výrobu ozubení. 30 Nástroje na výrobu šneků a šnekových kol

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku