346-0008/01 – CAD-CAM systémy v obrábění ()

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět zahrnuje uplatnění CAD/CAM systému ESPRIT v obrábění a přibližuje možnosti tohoto produktu jak v části CAD, tak i v části CAM. V části CAD je to především seznámení studentů s geometrií, s vytvářením obrysů tvarů, s povrchovým 3D zpracováním křivek. Část CAM ukazuje využití ESPRITu pro soustružení, frézování, vrtání a pro řezání drátem. Přibližuje dále aplikace systému ESPRIT pro výrobu ozubených kol a vaček.

Povinná literatura:

[1] BILÍK, Oldřich. Obrábění I-1.díl. Ostrava: VŠB-TU Ostrava 2001, s.136. [2] BILÍK, Oldřich. Obrábění I-2.díl. Ostrava: VŠB-TU Ostrava 2002, s.97. [3] BILÍK, Oldřich & VRABEC, Martin. Technologie obrábění s využitím CAD/CAM systémů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava 2002, s.131. [4] DP Technology Corp. Esprit- Graphics and Machining Processor. USA,1993. [5] http://www.dptechnology.com

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Uplatnění CAD/CAM systémů v obrábění, charakteristiky systému ESPRIT. 2 Geometrie neohraničená, geometrie ohraničená a kótování součástí. 3 Vytváření obrysů tvarů pro technologie obrábění. 4 Plochy, křivky a povrchové křivky. 5 Strategie při obrábění na NC strojích. 6 Technologie soustružení - 1. 7 Technologie soustružení - 2. 8 Technologie frézování 2D - 1. 9 Technologie frézování 2D - 2. 10 Technologie povrchového frézování 3D – 1. 11 Technologie povrchového frézování 3D - 2. 12 Technologie řezání drátem. 13 Drátové řezání ozubených kol a vaček. 14 Integrovaná výroba řízená počítačem CIM. Program cvičení + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení 1 Úvodní cvičení. Možnosti SW produktu ESPRIT - příklady. 2 Geometrie neohraničená, geometrie ohraničená a kótování součástí. 3 Vytváření obrysů tvarů pro soustružení, frézování a vrtání. 4 Plochy, křivky a povrchové křivky. 5 Geometrie zadané součásti - PROGRAM č.1. 6 Práce na programu č.1. 7 Práce na programu č.1. 8 Soustružení zadané součásti - PROGRAM č.2. 9 Práce na programu č.2. 10 Frézování zadané součásti - PROGRAM č.3. 11 Práce na programu č.3. 12 Práce na programu č.3. 13 Technologie řezání drátem. 14 Závěrečné cvičení - zhodnocení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.