346-0013/02 – Obrábění (o)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Josef BrychtaGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Josef Brychta
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRY50 prof. Dr. Ing. Josef Brychta
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

a

Vyučovací metody

Anotace

Obsah přednášek: 1. Proces řezání a technologická soustava. Základní charakteristiky mechanismu tvoření třísky - 1. 2. Základní charakteristiky mechanismu tvoření třísky - 2. Síla a práce řezání - 1. 3. Síla a práce řezání - 2. Stabilita řezného procesu. 4. Teplo a teplota řezání -1. Teplo a teplota řezání -2. 5. Napěťové a deformační stavy. Opotřebení břitu řezného nástroje. 6. Trvanlivost a živostnost nástrojů. Řezivost nástrojů. 7. Obrobitelnost materiálů. Parametry řezného procesu a geometrie řezu. 8. Optimalizace řezných podmínek -obecně, posouzení. Optimalizace podle výkonu stroje, pevnosti a řezivosti nástroje, přesnosti obrobené plochy. 9. Optimalizace z hlediska ekonomického. Stanovení optimálních řezných podmínek. 10.Adaptivní optimalizace. Obrábění materiálů s vyšší tvrdostí a pevností. 11.Obrábění hliníku a hliníkových slitin. Obrábění mědi a slitin mědi. 12.Obrábění keramických materiálů. Soustružení a broušení žárových nástřiků. 13.Obrábění závitových ploch. Obrábění ozubených kol. 14.Obrábění na PVS. Obrábění na robotizovaných pracovištích. 15.Obrábění skříňových součástí na BOP. Obrábění rotačních součástí na BOP. Obsah cvičení: 1. Organizační záležitosti, průběh cvičení, instrukce k bezpečnosti práce. 2. Součinitel pěchování třísky - Program č.1. 3. Studium kořene třísky - Program č.2. 4. Cejchování dynamometrů - Program č.3. 5. Přímé měření sil při soustružení - Program č.4. 6. Přímé měření sil při vrtání - Program č. 5. 7. Nepřímé měření sil - Program č.6. 8. Měření teplot termočlánky - Program č. 7. KONTROLNÍ TEST 1 9. Měření opotřebení řezného nástroje. 10.Semestrální projekt - obrábění vybrané součásti - Program č. 8. 11.Práce na programu č.8. 12.Práce na programu č.8. 13.Práce na programu č.8. 14.Dokončení programu č.8. KONTROLNÍ TEST 2. 15.Zhodnocení cvičení. ZAPSÁNÍ ZÁPOČTU. Systém bodového hodnocení: Cvičení : počet bodů maximum bodů 1. aktivní účast na cvičeních 0 - 5 5 2. výsledky 2 kontrolních testů 0 -10/test 20 3. odevzdání 7 zadaných programů 0 - 1/program 7 4. odevzdání semestrálního projektu 0 - 3 3 ------ Minimální počet bodů 18 35 Zkouška : počet bodů maximum bodů 1. kontrolní test 0 - 15 15 2. první otázka 0 - 25 25 3. druhá otázka 0 - 25 25 -------- 65

Povinná literatura:

Bilík, O.: Obrábění 2-1.díl. Ostrava, VŠB-TU 1994 Bilík, O.: Obrábění 2-2.díl. Ostrava, VŠB-TU 1995 Bilík, O., Kubiš,M.: Návody ke cvičení z Teorie obrábění, VŠB ,1991 Chladil,J.,Humár,A.: teorie obrábění. Příkladz a cvičení. Brno, VUT 1991

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

askjhdgclehgvcljhbvlrjvbrlvbjrlkvrkvnrfkůvjnerůjvnrůkvje

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.