346-0013/02 – Machining (o)

Gurantor departmentDepartment of Machining, Assembly and Engineering MetrologyCredits5
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Josef BrychtaSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Josef Brychta
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BRY50 prof. Dr. Ing. Josef Brychta
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+3
Part-time Credit and Examination 12+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

a

Teaching methods

Summary

Obsah přednášek: 1. Proces řezání a technologická soustava. Základní charakteristiky mechanismu tvoření třísky - 1. 2. Základní charakteristiky mechanismu tvoření třísky - 2. Síla a práce řezání - 1. 3. Síla a práce řezání - 2. Stabilita řezného procesu. 4. Teplo a teplota řezání -1. Teplo a teplota řezání -2. 5. Napěťové a deformační stavy. Opotřebení břitu řezného nástroje. 6. Trvanlivost a živostnost nástrojů. Řezivost nástrojů. 7. Obrobitelnost materiálů. Parametry řezného procesu a geometrie řezu. 8. Optimalizace řezných podmínek -obecně, posouzení. Optimalizace podle výkonu stroje, pevnosti a řezivosti nástroje, přesnosti obrobené plochy. 9. Optimalizace z hlediska ekonomického. Stanovení optimálních řezných podmínek. 10.Adaptivní optimalizace. Obrábění materiálů s vyšší tvrdostí a pevností. 11.Obrábění hliníku a hliníkových slitin. Obrábění mědi a slitin mědi. 12.Obrábění keramických materiálů. Soustružení a broušení žárových nástřiků. 13.Obrábění závitových ploch. Obrábění ozubených kol. 14.Obrábění na PVS. Obrábění na robotizovaných pracovištích. 15.Obrábění skříňových součástí na BOP. Obrábění rotačních součástí na BOP. Obsah cvičení: 1. Organizační záležitosti, průběh cvičení, instrukce k bezpečnosti práce. 2. Součinitel pěchování třísky - Program č.1. 3. Studium kořene třísky - Program č.2. 4. Cejchování dynamometrů - Program č.3. 5. Přímé měření sil při soustružení - Program č.4. 6. Přímé měření sil při vrtání - Program č. 5. 7. Nepřímé měření sil - Program č.6. 8. Měření teplot termočlánky - Program č. 7. KONTROLNÍ TEST 1 9. Měření opotřebení řezného nástroje. 10.Semestrální projekt - obrábění vybrané součásti - Program č. 8. 11.Práce na programu č.8. 12.Práce na programu č.8. 13.Práce na programu č.8. 14.Dokončení programu č.8. KONTROLNÍ TEST 2. 15.Zhodnocení cvičení. ZAPSÁNÍ ZÁPOČTU. Systém bodového hodnocení: Cvičení : počet bodů maximum bodů 1. aktivní účast na cvičeních 0 - 5 5 2. výsledky 2 kontrolních testů 0 -10/test 20 3. odevzdání 7 zadaných programů 0 - 1/program 7 4. odevzdání semestrálního projektu 0 - 3 3 ------ Minimální počet bodů 18 35 Zkouška : počet bodů maximum bodů 1. kontrolní test 0 - 15 15 2. první otázka 0 - 25 25 3. druhá otázka 0 - 25 25 -------- 65

Compulsory literature:

Bilík, O.: Obrábění 2-1.díl. Ostrava, VŠB-TU 1994 Bilík, O.: Obrábění 2-2.díl. Ostrava, VŠB-TU 1995 Bilík, O., Kubiš,M.: Návody ke cvičení z Teorie obrábění, VŠB ,1991 Chladil,J.,Humár,A.: teorie obrábění. Příkladz a cvičení. Brno, VUT 1991

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

askjhdgclehgvcljhbvlrjvbrlvbjrlkvrkvnrfkůvjnerůjvnrůkvje

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner