346-0021/02 – Checking and Diagnostic Systems (KDS)

Gurantor departmentDepartment of Machining, Assembly and Engineering MetrologyCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CEP77 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem je připravit studenty na novou progresivní techniku, bez které se stále stoupající složitost a automatizovanost strojů i PVS neobejde. V rámci předmětu se studenti seznámí s moderními přístupy ke zvyšování spolehlivosti PVS, s monitorovacími a diagnostickými systémy, výběrem diagnostických veličin a jejich zpracováním.

Teaching methods

Summary

An important factor in the progress of production plant automation is undoubtedly represented by the parallel development of diagnostic systems capable of monitoring machining processes, machine tools and cutting tools.

Compulsory literature:

Adamec,J.,Adámek,W.: Kontrolní a diagnostické systémy I. Ostrava, VŠB-TU 1996 Adamec,J.,Adámek,W.: Kontrolní a diagnostické systémy II. Ostrava, VŠB-TU 1996 Adámek,W.: Zvýšení spolehlivosti a provozuschopnosti PVS aplikaci metod tech. diagnostiky. Habilitační práce, VŠB Ostrava 1991 Vorlíček,Z.: Spolehlivost a diagnostika výrobních stroju, ČVUT Praha 1991 Vorlíček,Z.: Diagnostika výrobních stroju II, ČVUT Praha 1992 Kuhn, L.: Technická diagnostika, ČVUT Praha 1988

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

askjhdgclehgvcljhbvlrjvbrlvbjrlkvrkvnrfkůvjnerůjvnrůkvje

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner