346-0025/02 – Konstrukce a výroba nástrojů (KVN)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Ivan MrkvicaGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MRK20 prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Výuka předmětu rozvíjí do hloubky kapitoly spojené s konstrukcí nástrojů složitých geometrických tvarů. Vychází ze znalostí konstrukční geometrie, matematiky a kinematiky. V rámci přednášek se studenti seznámí postupně se základy teorie a metodiky navrhování řezných nástrojů, s tvarovými soustružnickými noži, tvarovými frézami, nástroji na výrobu čelních ozubených kol, nástroji na neevolventní profily ozubení, nástroji na výrobu šnekových soukolí a nástroji na výrobu kuželových kol. Náplň cvičení je zaměřena na provedení konkrétních návrhů konstrukce nástroje včetně zhotovení výkresové dokumentace, kontroly řezné geometrie a technologického postupu výroby. Posluchač po absolvování předmětu je schopen samostatně řešit i složité obráběcí nástroje.

Povinná literatura:

[1] Mrkvica,M.: Konstrukce a výroba obráběcích nástrojů. Ostrava, VŠB-TU, 1986, 215 s. [2] Řasa,J.: Výpočetní metody v konstrukci řezných nástrojů. Praha, SNTL, 1986, 464 s. [3] Mrkvica,M.: Přípravky a obráběcí nástroje-I.díl. Řezné nástroje. Ostrava, VŠB-TU, 1989, 192 s. [4] Mrkvica, I.: Návody ke cvičení z obráběcích nástrojů-I.díl. Ostrava, VŠB-TU, 1999, 148 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Základy teorie a metodiky navrhování řezných nástrojů 2 Výpočet profilu a geometrie radiálních prizmatických tvarových nožů 3 Výpočet profilu a geometrie radiálních kotoučových tvarových nožů 4 Výpočet profilu a geometrie tvarových fréz 5 Nástroje na výrobu evolventních čelních ozubených kol, rozdělení, charakteristika 6 Kotoučové a čepové frézy na výrobu čelních kol s přímými a šikmými zuby 7 Nástroje na výrobu čelních ozubených kol odvalem, rozdělení, charakteristika 8 Výpočet profilu a geometrie hřebenového obrážecího nože 9 Výpočet profilu a geometrie odvalovací frézy 10 Výpočet profilu a geometrie obrážecího kotoučového nože 11 Dokončovací metody výroby čelních ozubených kol a použité nástroje 12 Metody a nástroje pro výrobu kuželových kol s přímými a šikmými zuby 13 Metody a nástroje pro výrobu kuželových kol se zakřivenými zuby 14 Metody a nástroje pro výrobu šnekových soukolí Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Úvodní cvičení, opakování řezné geometrie, transformace souřadnic 2 Výpočet radiálního prizmatického tvarového nože 3 Výpočet radiálního kotoučového tvarového nože 4 Nástroje pro výrobu čelního ozubená dělícím způsobem – zadání 1. programu 5 Práce na programu č. 1 6 Práce na programu č. 1 7 Práce na programu č. 1 8 Práce na programu č. 1 9 Nástroje pro výrobu čelního ozubení odvalovacím způsobem – zadání 2.programu 10 Práce na programu č. 2 11 Práce na programu č. 2 12 Práce na programu č. 2 13 Práce na programu č. 2 14 Zhodnocení cvičení, kontrolní test, udělení zápočtu Seznam otázek ke kontrolnímu testu Č. otázky Znění otázky 1 Postup výpočtu tvarových radiálních nožů 2 Geometrie břitu tvarových nožů 3 Tvarové frézy a postup výpočtu jejich profilu 4 Stanovení řezné geometrie v libovolném bodě ostří tvarové frézy 5 Metody výroby evolventního ozubení včetně definice evolventy 7 Určení profilů kotoučové a čepové frézy pro čelní ozubená kola s přímými zuby 8 Řezná geometrie kotoučových a čepových fréz 9 Vliv kladného úhlu čela na tvarové kotoučové frézy 10 Kotoučové nástroje na vnější ozubení se šikmými zuby 11 Rozbor obrážecích nástrojů na čelní ozubení 12 Postup výpočtu hřebenových obrážecích nožů 13 Řezná geometrie hřebenových obrážecích nožů 14 Postup při stanovení profilu zubů obrážecího kotoučového nože 15 Řezná geometrie kotoučových obrážecích nožů 16 Základní konstrukční části a rozdělení odvalovacích fréz 17 Postup výpočtu základního šneku odvalovací frézy 18 Způsoby podtáčení a stanovení řezné geometrie odvalovacích fréz 19 Konstrukce ševingovacího nástroje 20 Metody a nástroje pro broušení čelního ozubení dělícím způsobem 21 Metody a nástroje pro broušení čelního ozubení odvalovacím způsobem 22 Nástroje pro obrábění přímých a šikmých kuželových kol dělícím způsobem 23 Nástroje pro obrábění přímých a šikmých kuželových kol odvalovacím způsobem 24 Nástroje a metody pro obrábění kuželových kol s kruhovými zuby 25 Nástroje a metody pro obrábění kuželových kol s paloidními zuby 26 Nástroje a metody pro obrábění kuželových kol s eloidními zuby 27 Nástroje a metody pro výrobu šneků 28 Nástroje a metody pro výrobu šnekových kol

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.