346-0039/01 – Přípravky ()

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Ivan MrkvicaGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MRK20 prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Výuka předmětu rozvíjí kapitoly spojené s konstrukcí upínacího zařízení. Vychází ze znalostí předmětů Pružnost a pevnost, Části a mechanismy strojů a Mechanika. V rámci přednášek se studenti seznámí se zásadami pro ustavování a upínání obrobků v přípravcích, základními elementy pro mechanické, pneumatické a hydraulické upínání, s přesností výroby při obrábění v přípravcích a se základními charakteristikami speciálních, universálních, skupinových a stavebnicových přípravků. V rámci cvičení pracují studenti individuálně na návrhu konstrukce přípravku pro konkrétní operaci technologického postupu zadané součásti. Po absolvování předmětu je posluchač schopen samostatného řešení konstrukce přípravku pro příslušnou operaci obrábění.

Povinná literatura:

Mrkvica,M.: Přípravky a obráběcí nástroje-II. díl. Přípravky. VŠB Ostrava 1988,s.182 Chvála,B., Votava,J.: Přípravky. Praha, SNTL 1988

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Definice a klasifikace přípravků, zásady pro ustavení obrobku v přípravku.Upínání obrobků v přípravcích – upínací síly, mechanické upínání, silové převody, upínání tlakovými médii.Vedení nástroje – vrtací desky a šablony, nepřímé vedení nástroje. 2 Uložení přípravku na obráběcí stroj.Konstrukce přípravků – frézovacích, vrtacích, … skupinové, stavebnicové.Hospodárnost přípravků – náklady na přípravky. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů Soustře-dění Zadání programu pro samostatnou práci – Návrh přípravku pro opracování konkrétní součásti. Seznam otázek ke kontrolnímu testu Č. otázky Znění otázky 1 Přípravky – definice, rozdělení, účel. 2 Teorie ustavení s ohledem na vymezení požadovaných stupňů volnosti. 3 Vliv tolerancí rozměrů na chyby ustavení obrobků. 4 Chyby ustavení za válcové plochy při rozdílnosti konstrukční a ustavující roviny. 5 Výpočet rozměrů středicích nákružků – čepů. 7 Výpočet délky středicích čepů při ustavení na jeden a na dva čepy. 8 Mechanické upínací prvky – rozdělení, charakteristika. 9 Upínací výstředníky a vačky. 10 Upínací šrouby. 11 Talířové rozpínací upínače. 12 Upínání kleštinami. 13 Silové upínací převody. 14 Silové a konstrukční výpočty upínek. 15 Kloubové pákové upínače. 16 Přípravky s plastickým médiem. 17 Přípravky s hydraulickým a pneumatickým upínáním. 18 Upínání magnetické a elektromechanické. 19 Vrtací pouzdra a činitelé ovlivňující přesnost vrtaných děr. 20 Dělení a dělicí zařízení. 21 Uložení přípravku na obráběcí stroj. 22 Druhy uložení rotujících přípravků. 23 Postup návrhu konstrukce přípravku. 24 Systém porovnání variant konstrukcí přípravku. 25 Výpočty potřebné při konstrukci přípravku. 26 Konstrukce přípravků vrtacích. 27 Soustružnické přípravky. 28 Stavebnicové a skupinové přípravky. 29 Univerzální přípravky a upínací zařízení. 30 Ekonomické hodnocení přípravků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.