346-0039/02 – Přípravky ()

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Ivan MrkvicaGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MRK20 prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Výuka předmětu rozvíjí kapitoly spojené s konstrukcí upínacího zařízení. Vychází ze znalostí předmětů Pružnost a pevnost, Části a mechanismy strojů a Mechanika. V rámci přednášek se studenti seznámí se zásadami pro ustavování a upínání obrobků v přípravcích, základními elementy pro mechanické, pneumatické a hydraulické upínání, s přesností výroby při obrábění v přípravcích a se základními charakteristikami speciálních, universálních, skupinových a stavebnicových přípravků. V rámci cvičení pracují studenti individuálně na návrhu konstrukce přípravku pro konkrétní operaci technologického postupu zadané součásti. Po absolvování předmětu je posluchač schopen samostatného řešení konstrukce přípravku pro příslušnou operaci obrábění.

Povinná literatura:

Mrkvica,M.: Přípravky a obráběcí nástroje-II. díl. Přípravky. VŠB Ostrava 1988,s.182 Chvála,B., Votava,J.: Přípravky. Praha, SNTL 1988

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Úvod do problematiky, definice přípravků a jejich rozdělení. 2 Ustavování obrobků v přípravcích – zásady, chyby při ustavování. 3 Opěrné prvky přípravků, výpočet jejich přesnosti. 4 Upínání obrobků v přípravcích – obecné příklady výpočtu upínacích sil. 5 Mechanické upínání pomocí šroubů, matic, výstředníků a vaček. 6 Kleštinové upínače a využití plastického média pro upnutí obrobků. 7 Pneumatické a hydraulické upínání, speciální způsoby upínání obrobků. 8 Přesnost rozměru při upínání v přípravcích 9 Vedení nástroje pomocí přípravků. 10 Zařízení pro podélné a kruhové dělení na přípravcích. 11 Upevnění přípravků na obráběcím stroji. 12 Speciální přípravky – soustružnické, frézovací, vrtací a pro broušení. 13 Univerzální přípravky, stavebnicové a skupinové přípravky. 14 Hospodárnost přípravků. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Úvodní cvičení, návaznost na předchozí předměty, rozdělení přípravků. 2 Procvičování ustavení obrobků různých tvarů, volby konstrukčních rovin. 3 Příklady správného ustavení, nevhodné a přeurčené ustavení. 4 Analýza chyb ustavení obrobků. 5 Upínání obrobků v přípravcích, rozbor silových poměrů, mechanické upínací prvky. 6 Zásady konstrukce přípravků, systematika konstrukce přípravků, volba optimální varianty, potřebné konstrukční výpočty. 7 Zadání programu pro samostatnou práci – Návrh přípravku pro opracování konkrétní součásti. 8 – 13 Individuální práce na konstrukci přípravku podle zadání. 14 Závěrečné cvičení, zhodnocení práce jednotlivců, kontrolní test. Seznam otázek ke kontrolnímu testu Č. otázky Znění otázky 1 Přípravky – definice, rozdělení, účel. 2 Teorie ustavení s ohledem na vymezení požadovaných stupňů volnosti. 3 Vliv tolerancí rozměrů na chyby ustavení obrobků. 4 Chyby ustavení za válcové plochy při rozdílnosti konstrukční a ustavující roviny. 5 Výpočet rozměrů středicích nákružků – čepů. 7 Výpočet délky středicích čepů při ustavení na jeden a na dva čepy. 8 Mechanické upínací prvky – rozdělení, charakteristika. 9 Upínací výstředníky a vačky. 10 Upínací šrouby. 11 Talířové rozpínací upínače. 12 Upínání kleštinami. 13 Silové upínací převody. 14 Silové a konstrukční výpočty upínek. 15 Kloubové pákové upínače. 16 Přípravky s plastickým médiem. 17 Přípravky s hydraulickým a pneumatickým upínáním. 18 Upínání magnetické a elektromechanické. 19 Vrtací pouzdra a činitelé ovlivňující přesnost vrtaných děr. 20 Dělení a dělicí zařízení. 21 Uložení přípravku na obráběcí stroj. 22 Druhy uložení rotujících přípravků. 23 Postup návrhu konstrukce přípravku. 24 Systém porovnání variant konstrukcí přípravku. 25 Výpočty potřebné při konstrukci přípravku. 26 Konstrukce přípravků vrtacích. 27 Soustružnické přípravky. 28 Stavebnicové a skupinové přípravky. 29 Univerzální přípravky a upínací zařízení. 30 Ekonomické hodnocení přípravků.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku