346-0057/02 – Metrologie a testování ()

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Vrba, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Vrba, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VRB10 doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 18+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Osnova předmětu: V předmětu se studenti seznámí s důležitými pojmy z nauky o měření , dále s hlavními způsoby měření délek a úhlů a k tomu patřičnými měřidly a měřicími přístroji. Vyústěním předmětu bude pochopení postavení podnikové metrologie v systému řízení jakosti. Osnova přednášek: 1. Metrologie jako věda, postavení technické metrologie, vymezení základních pojmů. 2. Význam metrologie v oblasti řízení jakosti, zpracování výsledků měření, chyby měření. 3. Metrologie délky , délkové jednotky, lícování délkových rozměrů, lícovací soustava. 4. Základní délkové etalony, koncové měrky kalibry. 5. Měřidla absolutní a komparační, principy , převody odečítání naměřených hodnot. 6. Délkoměry a interferometry, principy, využití, typy přístrojů. 7. Kontrolní a třídicí automaty, vícerozměrová a sledovací měřidla - principy a využití. 8. Optické měřicí metody, metrologie úhlů, měření a kontrola kuželů. 9. Měření a kontrola speciálních součástí - ozubená kola, závity, váčky. Měření velkých rozměrů a malých vnitřních průměrů. 10. Jakost obrobené plochy - drsnost povrchu a její měření, vlastnosti povrchových vrstev - integrita povrchu. 11. Odměřovací systémy - souřadnicové měřicí stroje - strategie měření - programování. 12. Kalibrace a ověřování měřidel, schémata návaznosti měřidel. 13. Metrologie teploty - měřicí metody, přístroje a zařízení pro měření teploty. 14. Základy zkušebnictví - hodnocení, schvalování a certifikace výrobků, akreditace pracovišť pro zkušebnictví. Systémy kontroly ve výrobních provozech. Systém bodového hodnocení: Zkouška: počet bodů maximum bodů 1. písemná část 0 - 25 25 2. první otázka 0 - 20 20 3. druhá otázka 0 - 20 20 ------ 65

Povinná literatura:

Doporučená literatura: Mlčoch,L.,Slimák,I.: Řízení kvality a strojírenské metrologie Praha, SNTL, 1987 Vačkař,J. a kol. : Jakost a strojírenská metrologie. Návody do cvičení, Brno, VUT 1993 TICHÁ ŠÁRKA. Strojírenská metrologie – část 1. Ostrava 2004: VŠB-TU Ostrava. 112s., ISBN 80-248-0672-X

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

askjhdgclehgvcljhbvlrjvbrlvbjrlkvrkvnrfkůvjnerůjvnrůkvje

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku