346-0301/01 – Technology II (TechII)

Gurantor departmentDepartment of Machining, Assembly and Engineering MetrologyCredits4
Subject guarantorprof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CEP77 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
OCE0002 Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
PET30 Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D.
KON328 Ing. Ryszard Konderla, Ph.D.
KRA49 Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
NOV92 prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
PFE013 Ing. Petr Pfeiler
KUD066 Ing. Zuzana Sadílková, Ph.D.
STA476 Ing. Jana Šťastná, Ph.D.
TIH40 Ing. Šárka Tichá, Ph.D.
HYR002 Ing. Marián Vráštil, PhD.
VRB10 doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The completion of this course in deepening their knowledge in the areas of machining, metrology and assembly. Can you classify the different ways of working and forming processes in measuring the basic parameters of Engineering and values ​​and focus on simple assembly.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Technology II is the basic undergraduate degree courses in all disciplines at the Faculty of Mechanical Engineering. Includes advanced fundamentals of machining, metrology and assembly for the understanding of product design in relation to technological aspects and to obtain the most basic concepts of manufacturing technology components of the basic methods of control and measurement of machine parts and methods of installation of machinery and equipment.

Compulsory literature:

[1] PETŘKOVSKÁ, L.; PETRŮ, J. Engineering Metrology and Assembly. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012, p. 57. [2] ČEP, R.; SADÍLEK, M. Machining Technology and CAM Systems. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012.

Recommended literature:

[1] STAHL, J-E. METAL CUTTING – Theories and models. Sweden : Division of Production and Materials Engineering. Lund University Sweden, 2012. 580 s. ISBN 978-91-637-1336-1.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Program přednášek: 1. ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA, PLÁN PŘEDNÁŠEK, BODOVÉ HODNOCENÍ, DOPORUČENÁ LITERATURA 2. OBECNÉ POJMY, ZÁKLADY METROLOGIE, CHYBY MĚŘENÍ, PARAMETRY DRSNOSTI A JEJICH MĚŘENÍ 3. TERMINOLOGIE, ROZDĚLENÍ METOD OBRÁBĚNÍ, POPIS ŘEZNÉHO NÁSTROJE, POHYBY PŘI OBRÁBĚNÍ, NÁSTROJOVÉ ÚHLY A ROVINY 4. TVORBA A TVAROVÁNÍ TŘÍSKY, TEPLO A TEPLOTA PŘI OBRÁBĚNÍ, TEPELNÁ BILANCE, ŘEZNÉ PROSTŘEDÍ 5. OPOTŘEBENÍ BŘITU NÁSTROJE, TRVANLIVOST A ŽIVOTNOST NÁSTROJE, TAYLORŮV VZTAH, ŘEZIVOST NÁSTROJE, OBROBITELNOST MATERIÁLU 6. NÁSTROJOVÉ MATERIÁLY (NÁSTROJOVÉ OCELI, SLINUTÉ KARBIDY, ŘEZNÁ KERAMIKA, CERMETY, KUBICKÝ NITRID BORU, DIAMANT) 7. VÝROBNÍ POSTUP, VOLBA ZÁKLADEN, SLED OPERACÍ, TECHNOLOGIČNOST KONSTRUKCE, DRUHY A METODY MONTÁŽE 8. SOUSTRUŽENÍ, ZÁKLADNÍ POJMY, SÍLY PŘI SOUSTRUŽENÍ, NÁSTROJE NA SOUSTRUŽENÍ, ZNAČENÍ DRŽÁKŮ A VBD DLE ISO, SOUSTRUŽENÍ KUŽELŮ, SOUSTRUHY, UPÍNÁNÍ OBROBKŮ, UPÍNÁNÍ NÁSTROJŮ 9. FRÉZOVÁNÍ, DRUHY FRÉZOVÁNÍ, SOUSLEDNÉ A NESOUSLEDNÉ FRÉZOVÁNÍ, SÍLY PŘI FRÉZOVÁNÍ, NÁSTROJE PRO FRÉZOVÁNÍ, FRÉZOVACÍ STROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ FRÉZEK, DĚLICÍ PŘÍSTROJE, UPÍNÁNÍ NÁSTROJŮ, UPÍNÁNÍ OBROBKŮ 10. VRTÁNÍ, SÍLY PŘI VRTÁNÍ, NÁSTROJE NA VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ, ZAHLUBOVÁNÍ, STROJE NA VRTÁNÍ, VYVRTÁVÁNÍ 11. HOBLOVÁNÍ, OBRÁŽENÍ, PROTAHOVÁNÍ, PROTLAČOVÁNÍ, STROJE A NÁSTROJE NA TYTO OPERACE, DĚLENÍ MATERIÁLU 12. BROUŠENÍ, SÍLY PŘI BROUŠENÍ, DRUHY BROUŠENÍ, STROJE A NÁSTROJE NA BROUŠENÍ, DOKONČOVACÍ METODY OBRÁBĚNÍ - HONOVÁNÍ, LAPOVÁNÍ, SUPERFINIŠOVÁNÍ 13. VÝROBA ZÁVITŮ, VÝROBA OZUBENÍ - METODY, PRINCIPY 14. NEKONVENČNÍ METODY OBRÁBĚNÍ Program cvičení: 1. Úvodní cvičení. Instruktáž bezpečnosti práce. 2.,3.,4.,5. Laboratorní měření – měření průměrů dvoubodovou a tříbodovou metodou – kontrola plochého mezního kalibru – kontrola drsnosti povrchu – měření závitů šroubu přes drátky a doteky - měření úhlů (kontrola úhloměrných měřidel) – kontrola ozubení ozubeného kola – zadání PROGRAMŮ č.1 a 2 6., 7., 8. Geometrie břitu obráběcího nástroje – řezný klín a jeho geometrie v soustavě nástrojové a pracovní – příklady obráběcích a určování rovin a úhlů – břitový diagram hřbetu a čela – měření úhlů na jednobřitém nástroji – v 6. cvičení TEST č.1 – zadání PROGRAMU č.3 9. Řezné nástroje – monolitní – s vyměnitelnými břitovými destičkami (VBD) – nástrojové materiály – ostření nástrojů 10. Seminář k vypracování výrobního postupu – procvičení základních pojmů a definic – stroje a nástroje pro soustružení – stroje a nástroje pro frézování – stroje a nástroje pro vrtání – univerzální dělící přístroj a způsoby dělení – upínání obrobků a nástrojů – ukázky výrobních postupů z různých závodů – práce s třídníky pracovišť, katalogy strojů a nástrojů, normativy – zadání programu č.4 11.,12.,13. Zpracování výrobního postupu – konzultace programů – průběžná kontrola vypracování – PROGRAM č.4 – ve 12. cvičení TEST č.2 14. Závěrečné cvičení – zhodnocení cvičení – udělení zápočtů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Laboratory work Laboratory work 4  0 3
                Program 2 Laboratory work 4  0
                Program 3 Laboratory work 4  0
                Project Project 8  0 3
                Written exam Written test 5  0 3
                Test 2 Written test 5  0
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Oral Oral examination 60  0 3
                Doplňující otázky Other task type 5  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2341) Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering P Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering P Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering P Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Winter