346-0301/02 – Technology II (TechII)

Gurantor departmentDepartment of Machining, Assembly and Engineering MetrologyCredits4
Subject guarantorprof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BRY50 prof. Dr. Ing. Josef Brychta
CEP77 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
VRB10 doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The completion of this course in deepening their knowledge in the areas of machining, metrology and assembly. Can you classify the different ways of working and forming processes in measuring the basic parameters of Engineering and values ​​and focus on simple assembly.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Technology II is the basic undergraduate degree courses in all disciplines at the Faculty of Mechanical Engineering. Includes advanced fundamentals of machining, metrology and assembly for the understanding of product design in relation to technological aspects and to obtain the most basic concepts of manufacturing technology components of the basic methods of control and measurement of machine parts and methods of installation of machinery and equipment.

Compulsory literature:

[1] PETŘKOVSKÁ, L.; PETRŮ, J. Engineering Metrology and Assembly. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012, p. 57. [2] ČEP, R.; SADÍLEK, M. Machining Technology and CAM Systems. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012.

Recommended literature:

[1] STAHL, J-E. METAL CUTTING – Theories and models. Sweden : Division of Production and Materials Engineering. Lund University Sweden, 2012. 580 s. ISBN 978-91-637-1336-1.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Program soustředění: - základy metrologie (chyby měření, drsnost povrchu, apod.), terminologií a rozdělením metod obrábění - popis řezného nástroje, včetně pohybů při obrábění a nástrojovými rovinami a úhly - tvorba a tvarování třísky - tepelná bilance, teplo a teplota při obrábění - řezné prostředí - opotřebení nástrojů - trvanlivost a životnost nástroje - obrobitelnost a řezivost nástroje - nástrojové materiály (NÁSTROJOVÉ OCELI, SLINUTÉ KARBIDY, ŘEZNÁ KERAMIKA, CERMETY, KUBICKÝ NITRID BORU, DIAMANT) - tvorba výrobních postupů (VOLBA ZÁKLADEN, SLED OPERACÍ, TECHNOLOGIČNOST KONSTRUKCE) - druhy a metody montáže - soustružení - frézování (včetně dělicího přístroje) - vrtání a vyvrtávání - hoblování a obrážení - dělení materiálu - broušení - dokončovací metody obrábění - výroba závitů, ozubení a kuželů - nekonvenční metody obrábění

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0
                Zápočtový test Written test 30  0
        Examination Examination 70 (70) 0
                Ústní zkouška Oral examination 60  0
                Doplňující otázky Other task type 10  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2341) Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering K Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering K Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering K Czech Uherský Brod 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering K Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering K Czech Uherský Brod 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering K Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering K Czech Uherský Brod 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering K Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering K Czech Uherský Brod 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner