346-0301/03 – Technologie II (TechII)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity5
Garant předmětuprof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV92 prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
SIT04 Ing. Libor Sitek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Při absolvování tohoto předmětu prohloubíte své znalosti v oblastech obrábění, metrologie a montáže. Dokážete klasifikovat jednotlivé způsoby obrábění a tvořít technologické postupy, měřit základní strojařské parametry a veličiny a orientovat se v jednoduché montáži.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Technologie II patří mezi základní předměty prezenčního bakalářského studia ve všech oborech na Fakultě strojní. Zahrnuje rozšířené základy technologie obrábění, metrologie a montáže pro pochopení konstrukce výrobků ve vztahu k technologickým aspektům a pro získání nejzákladnější představy o výrobních technologiích součástí, o základních metodách kontroly a měření strojních součástí a o metodách montáže strojů a zařízení.

Povinná literatura:

[1] BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Technologie II - 1. díl. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1641-8. [2] BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Technologie II - 2. díl. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2007. [3] BRYCHTA, J.; ČEP, R.; NOVÁKOVÁ, J.; PETŘKOVSKÁ, L. Návody do praktických cvičení z Technologie II. Ostrava : Ediční středisko VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2009, s. 88. ISBN 978-80-248-2147-4. [4] BRYCHTA, Josef. Obrábění I - Návody pro cvičení – 1. část. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. ISBN 80-7078-436-9. 84 s. [5] BRYCHTA, Josef. Obrábění I - Návody pro cvičení - 2. část. Ostrava, VŠB-TU 1999, 120 s. ISBN 80-7078-470-9. [6] BRYCHTA, Josef; FOLTÝN, Petr; VLČEK, Milan. Sbírka řešených příkladů do Technologie II. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. ISBN 80-7078-533-0. 58 s. [7] http://homel.vsb.cz/~cep77

Doporučená literatura:

[1] BRYCHTA, J. Výrobní stroje obráběcí. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0237-6. 150 s. [2] ČEP, R.; PETRŮ, J. Experimentální metody v obrábění, Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011, 146 s. ISBN 978-80-248-2533-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1 písemka (písemka je hodnocena max. 15 body) 1 program (program je hodnocen max. 10 body) 1 semestrální projekt (hodnocen max. 10 body) Pro udělení zápočtu student musí absolvovat písemku a řádně odevzdat program i semestrální projekt. Celkem je možno získat 100 bodů. Pro získání zápočtu je nutná aktivní účast na cvičeních (80 %).

E-learning

BRYCHTA, J.; ČEP, R.; SADÍLEK, M.; PETŘKOVSKÁ, L.; NOVÁKOVÁ, J. Nové směry v progresivním obrábění [online]. Ostrava : Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2007 [cit. 2009-1-8]. Scripta electronica. s. 251. Dostupné na WWW:. ISBN 978-80-248-1505-3.

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Úvodní přednáška, plán přednášek, podmínky absolvování předmětu, doporučená literatura. 2 Význam technologie, obecné pojmy, základy dílenské metrologie, chyby měření. 3 Rozdělení metod obrábění, geometrie břitu obráběcího nástroje a její význam, pohyby při obrábění. 4 Fyzikální základy procesu řezání, tvorba třísky, síly při obrábění, tepelná bilance. 5 Opotřebení břitu nástroje, trvanlivost a životnost nástroje, řezivost obráběcího nástroje a obrobitelnost materiálů. 6 Nástrojové materiály obráběcích nástrojů - charakteristiky, použití. 7 Výrobní postup, volby základen, sled operací, technologičnost konstrukce. 8 Technologie soustružení. 9 Technologie frézování. 10 Technologie vrtání. 11 Technologie hoblování, obrážení, protahování a protlačování. 12 Technologie broušení a dokončovací metody obrábění. 13 Nekonvenční technologie obrábění. 14 Technologie montáže, virtuální montáž. Program cvičení a seminářů: Týden / Náplň cvičení a seminářů 1 Úvodní cvičení. Instruktáž bezpečnosti práce. 2 Základy dílenské kontroly (posuvná měřidla, mikrometry, kalibry, skládání měrek, měření průměrů, délek a úhlů). 3 Základy dílenské kontroly (kontrola dvoubodou a tříbodou metodou, kontrola závitů a ozubených kol). Program č. 1. 4 Geometrie břitu obráběcího nástroje. Příklady obráběcích nástrojů. Měření úhlů na nástrojích. 5 Geometrie břitu obráběcího nástroje. 6 Geometrie břitu obráběcího nástroje. 7 Odevzdání programů č.1. K o n t r o l n í t e s t č. 1. 8 Seminář k vypracování výrobních postupů. Ukázky výrobních postupů. 9 Soustružení - základní pojmy, ukázky nástrojů a rozdělení soustruhů. 10 Frézování - základní pojmy, ukázky nástrojů a rozdělení frézek. 11 Vrtání - základní pojmy, ukázky nástrojů a rozdělení vrtaček - představení pracoviště na vrtání hlubokých děr. 12 Výrobní postup zadané součásti- Práce na programu. 13 Práce na programu. – dokončení. 14 Odevzdání programu, ukázka prototypování a virtuální montáže. Zkušební otázky: 1. Základy procesu řezání – základní pojmy a definice 2. Geometrie řezného klínu – nástrojová a pracovní soustava 3. Tvorba a tvarování třísky 4. Síly při obrábění 5. Teplo při obrábění – tepelná bilance 6. Opotřebení, trvanlivost a životnost nástroje 7. Obrobitelnost materiálů 8. Drsnost povrchu a její měření 9. Řezné materiály – nástrojové oceli, SK 10. Řezné materiály - kramické materiály 11. Soustružení – princip, způsoby, nástroje 12. Výrobní zařízení pro soustružení – upínání obrobků 13. Frézování – princip, způsoby, nástroje 14. Výrobní zařízení pro frézování – univerzální dělící přístroj 15. Vrtání – princip, způsoby, nástroje – hluboké vrtání 16. Vyvrtávání, vyhrubování, vystružování, zahlubování – princip, způsoby, nástroje 17. Hoblování a obrážení – princip, způsoby, nástroje, stroje 18. Protahování, speciální způsoby broušení 19. Dělení materiálů – princip, způsoby, nástroje 20. Broušení – princip, způsoby, nástroje, stroje 21. Dokončovací operace – principy, způsoby 22. Výroba ozubených kol – základní principy 23. Výroba závitů 24. Výrobní proces a výrobní postup – technologičnost konstrukce 25. Zásady při navrhování výrobních postupů 26. Nekonvenční způsoby obrábění 27. Měřidla absolutní a komparační – principy, převody 28. Chyby měření 29. Řezné prostředí 30. Základní principy montáží, druhy a způsoby montáží Poznámka k průběhu zkoušky: Zkouška se skládá z ústní části. Zkoušený(á) si vylosuje dvě otázky, a to vždy jednu z bloku 1÷15 a druhou z bloku 16÷30. Po 25÷30-ti minutové písemné přípravě probíhá ústní zkouška, při které se zkoušenému doporučuje vyjadřovat náčrty, vzorci, definicemi či schématy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 10  5 3
                Písemka Písemka 15  8 3
                Projekt Projekt 10  5 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  13 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  20 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Třinec 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2010/2011 zimní
2009/2010 zimní