346-0302/03 – Nástroje (Nást)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Ivan MrkvicaGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2024/2025
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN824 Ing. Miroslav Janoš, Ph.D.
MRK20 prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvováním předmětu získá student základní přehled o nástrojích používaných v třískovém obrábění. Seznámí se se základy jejich konstrukce, vlivem řezné geometrie na jejich řezivost a podmínkami nasazení jednotlivých nástrojů z hlediska technického a ekonomického.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na znalosti, získané studiem technologických předmětů a rozvíjí do hloubky znalosti spojené s konstrukcí nástroje. Rozdělení jednotlivých přednášek je provedeno v souladu s metodickými osnovami a logickou návaznosti (materiály řezných nástrojů, řezná geometrie nástrojů, soustružnické nože, nástroje na otvory, protahovací a protlačovací nástroje, frézy a frézovací hlavy, nástroje na závity, nástroje na čelní ozubená kola, nástroje modulární na NC obráběcí stroje a centra) od jednodušších nástrojů k složitějším. V každé kapitole jsou uvedeny nové progresivní konstrukce nástrojů, pozornost je věnována jejich užití, údržbě a požadavkům, kladeným na zvyšování jejich kvality. Studiem předmětu Nástroje se tak studenti seznámí se základní problematikou navrhování obráběcích nástrojů, současným stavem a vývojovými tendencemi v této oblasti.

Povinná literatura:

[1] MRKVICA,M. Přípravky a obráběcí nástroje-I.díl. Řezné nástroje, Ostrava, VŠB.TU, 1989, 132s. [2] MRKVICA,I. Návody ke cvičení z obráběcích nástrojů-I.díl. Ostrava, VŠB-TU, 1999, 148s.

Doporučená literatura:

[1] MRKVICA, M. Konstrukce a výroba obráběcích nástrojů. Ostrava, VŠB-TU, 1986, 215s. [2] ŘASA,J. Výpočetní metody v konstrukci řezných nástrojů. Praha, SNTL, 1986, 464s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Během semestru 2 programy a 1 kontrolní test

E-learning

BRYCHTA, J.; ČEP, R.; SADÍLEK, M.; PETŘKOVSKÁ, L.; NOVÁKOVÁ, J. Nové směry v progresivním obrábění [online]. Ostrava : Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2007 [cit. 2009-1-8]. Scripta electronica. s. 251. Dostupné na WWW:. ISBN 978-80-248-1505-3.

Další požadavky na studenta

Seznam otázek 1 Vliv legujících prvků na vlastnosti rychlořezných ocelí. 2 Rozdělení, tepelné zpracování a vývoj rychlořezných ocelí. 3 Slinuté karbidy, charakteristika, vlastnosti, rozdělení a vývoj. 4 Cermety, řezná keramika a supertvrdé materiály. 5 Vztahy mezi nástrojovými úhly čela, grafické vyjádření 6 Vztahy mezi nástrojovými úhly hřbetu, grafické vyjádření. 7 Analytické řešení nástrojové geometrie čela a hřbetu. 8 Pracovní geometrie břitu, způsoby jejího určení. 9 Výpočet napětí na ostří pájené SK destičky. 10 Typy ustavení a upínání vyměnitelných SK destiček. 11 Ověřování spolehlivosti upnutí SK destiček. 12 Tvarové soustružnické nože, rozdělení, geometrie. 13 Šroubovité vrtáky, rozdělení, geometrie. 14 Stanovení úhlu čela a hřbetu v libovolném bodě ostří šroubovitého vrtáku. 15 Vrtáky pro krátké otvory s SK destičkami a vrtáky pro otvory hluboké. 16 Vyvrtávací nástroje. 17 Konstrukce protahováků a úpravy pro snížení celkové řezné síly. 18 Nástroje pro frézování, rozdělení, geometrie. 19 Výpočet základních rozměrů fréz se zuby po obvodu nástroje. 20 Tvarové frézy a jejich geometrie. 21 Matematické modelování záběru frézovacích hlav, geometrie frézovacích hlav. 22 Závitníky, rozdělení, hlavní části, výpočet řezného kužele závitníku. 23 Řezná geometrie závitníku a rozdělení většího úběru třísky na několik závitníků. 24 Evolventní ozubení, definice a nástroje na jeho výrobu. 25 Kotoučové a čepové frézy modulové. 26 Odvalovací frézy na ozubení. 27 Obrážecí kotoučové nože, volba záběrového úhlu, geometrie. 28 Hřebenové obrážecí nože, řezná geometrie. 29 Ševingovací nástroje na výrobu ozubení. 30 Nástroje na výrobu šneků a šnekových kol.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Úvod - faktory působící na vývoj nástrojů, rozdělení obráběcích nástrojů. 2 Materiály obráběcích nástrojů – rozbor, základní parametry, oblast použití. 3 Řezná geometrie nástrojů – definice, geometrické řešení řezné geometrie. 4 Řezná geometrie nástroje –analytické řešení, pracovní geometrie. 5 Soustružnické nože – problematika pájených nožů. 6 Soustružnické nože – konstrukce s VBD, tvarové soustružnické nože. 7 Nástroje na otvory – vrtáky pro krátké a hluboké otvory, nástroje vyvrtávací. 8 Protahovací a protlačovací nástroje. 9 Frézy – rozdělení, konstrukce, geometrie, použití 10 Frézovací hlavy –konstrukce frézovací hlavy s ohledem na její spolehlivost. 11 Nástroje na výrobu závitů. 12 Nástroje na výrobu čelních ozubených kol dělícím způsobem. 13 Nástroje na výrobu čelních ozubených kol odvalem. 14 Nástroje na výrobu šneků a šnekových kol. Program cvičení+ individuální práce studentů Týden Náplň cvičení 1 Úvod – literatura, návaznost na předchozí předměty, rozdělení nástrojů. 2 Nástrojové materiály – rozbor, tepelné zpracování, praktické ukázky, video. 3 Analytické a grafické řešení řezné geometrie nástroje. Program č.1. 4 Výpočet normálného napětí v pájené destičce ze slinutého karbidu. 5 Ověřování spolehlivosti nožů s vyměnitelnými SK destičkami. Program č.2. 6 Vrtací nástroje – rozbor geometrie, ostření vrtáků, úpravy pro zvýšení řezivosti. 7 Rozbor silového zatížení vrtáků pro krátké a hluboké otvory. 8 Protahovací nástroje – konstrukční výpočet, progresivní způsoby protahování. 9 Frézovací nástroje se zuby po obvodu – geometrie, podtáčení fréz. 10 Frézovací hlavy – rozdělení, výpočet záběru frézovacích hlav. 11 Závitníky – druhy, rozdělení třísky, konstrukční úpravy závitníků. 12 Kontrola vědomostí, konzultace, TEST. 13 Frézovací nástroje na výrobu čelního ozubení. 14 Obrážecí a ševingovací nástroje na výrobu čelního ozubení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní
2009/2010 letní