346-0302/06 – Nástroje (Nást)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Ivan MrkvicaGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2024/2025
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MRK20 prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvováním předmětu získá student základní přehled o nástrojích používaných v třískovém obrábění. Seznámí se se základy jejich konstrukce, vlivem řezné geometrie na jejich řezivost a podmínkami nasazení jednotlivých nástrojů z hlediska technického a ekonomického.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na znalosti, získané studiem technologických předmětů a rozvíjí do hloubky znalosti spojené s konstrukcí nástroje. Rozdělení jednotlivých přednášek je provedeno v souladu s metodickými osnovami a logickou návaznosti (materiály řezných nástrojů, řezná geometrie nástrojů, soustružnické nože, nástroje na otvory, protahovací a protlačovací nástroje, frézy a frézovací hlavy, nástroje na závity, nástroje na čelní ozubená kola, nástroje modulární na NC obráběcí stroje a centra) od jednodušších nástrojů k složitějším. V každé kapitole jsou uvedeny nové progresivní konstrukce nástrojů, pozornost je věnována jejich užití, údržbě a požadavkům, kladeným na zvyšování jejich kvality. Studiem předmětu Nástroje se tak studenti seznámí se základní problematikou navrhování obráběcích nástrojů, současným stavem a vývojovými tendencemi v této oblasti.

Povinná literatura:

[1] MRKVICA,M. Přípravky a obráběcí nástroje-I.díl. Řezné nástroje, Ostrava, VŠB.TU, 1989, 132s. [2] MRKVICA,I. Návody ke cvičení z obráběcích nástrojů-I.díl. Ostrava, VŠB-TU, 1999, 148s.

Doporučená literatura:

[1] MRKVICA, M. Konstrukce a výroba obráběcích nástrojů. Ostrava, VŠB-TU, 1986, 215s. [2] ŘASA,J. Výpočetní metody v konstrukci řezných nástrojů. Praha, SNTL, 1986, 464s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru vypracování 2 programů

E-learning

BRYCHTA, J.; ČEP, R.; SADÍLEK, M.; PETŘKOVSKÁ, L.; NOVÁKOVÁ, J. Nové směry v progresivním obrábění [online]. Ostrava : Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2007 [cit. 2009-1-8]. Scripta electronica. s. 251. Dostupné na WWW:. ISBN 978-80-248-1505-3.

Další požadavky na studenta

Seznam otázek 1 Vliv legujících prvků na vlastnosti rychlořezných ocelí. 2 Rozdělení, tepelné zpracování a vývoj rychlořezných ocelí. 3 Slinuté karbidy, charakteristika, vlastnosti, rozdělení a vývoj. 4 Cermety, řezná keramika a supertvrdé materiály. 5 Vztahy mezi nástrojovými úhly čela, grafické vyjádření 6 Vztahy mezi nástrojovými úhly hřbetu, grafické vyjádření. 7 Analytické řešení nástrojové geometrie čela a hřbetu. 8 Pracovní geometrie břitu, způsoby jejího určení. 9 Výpočet napětí na ostří pájené SK destičky. 10 Typy ustavení a upínání vyměnitelných SK destiček. 11 Ověřování spolehlivosti upnutí SK destiček. 12 Tvarové soustružnické nože, rozdělení, geometrie. 13 Šroubovité vrtáky, rozdělení, geometrie. 14 Stanovení úhlu čela a hřbetu v libovolném bodě ostří šroubovitého vrtáku. 15 Vrtáky pro krátké otvory s SK destičkami a vrtáky pro otvory hluboké. 16 Vyvrtávací nástroje. 17 Konstrukce protahováků a úpravy pro snížení celkové řezné síly. 18 Nástroje pro frézování, rozdělení, geometrie. 19 Výpočet základních rozměrů fréz se zuby po obvodu nástroje. 20 Tvarové frézy a jejich geometrie. 21 Matematické modelování záběru frézovacích hlav, geometrie frézovacích hlav. 22 Závitníky, rozdělení, hlavní části, výpočet řezného kužele závitníku. 23 Řezná geometrie závitníku a rozdělení většího úběru třísky na několik závitníků. 24 Evolventní ozubení, definice a nástroje na jeho výrobu. 25 Kotoučové a čepové frézy modulové. 26 Odvalovací frézy na ozubení. 27 Obrážecí kotoučové nože, volba záběrového úhlu, geometrie. 28 Hřebenové obrážecí nože, řezná geometrie. 29 Ševingovací nástroje na výrobu ozubení. 30 Nástroje na výrobu šneků a šnekových kol.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek 1. konzultace Materiály řezných nástrojů - rychlořezné oceli, slinuté karbidy, keramické materiály, syntetické velmi tvrdé materiály. Řezná geometrie nástrojů – vztahy mezi nástrojovými a pracovními úhly čela a hřbetu – jejich vyhodnocování. 2. konzultace Soustružnické nože – směrnice pro pájené nože a nože s vyměnitelnými břitovými destičkami. Nástroje na otvory – výchozí směrnice pro konstrukci a užití nástrojů pro krátké a hluboké otvory. 3. konzultace Frézy a frézovací hlavy – konstrukce jednotlivých skupin frézovacích nástrojů, problematika záběru frézovacích hlav. Nástroje na závity – rozbor, konstrukce a geometrie jednotlivých závitových nástrojů. Nástroje na výrobu ozubení – rozbor a charakteristika nástrojů na výrobu čelních ozubených kol. Program soustředění + individuální práce studentů Analytické a grafické řešení řezné geometrie nástroje. PROGRAM č.1. Ověřování spolehlivost nožů s vyměnitelnými SK destičkami. PROGRAM č.2.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr, platnost do: 2024/2025 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Program č. 1 Projekt 25  5 1
        Program č. 2 Projekt 25  5 1
        Závěrečný test Písemka 50  15 2
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2013/2014 letní