346-0303/03 – Strojírenská metrologie (SM)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity2
Garant předmětuIng. Lenka Čepová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Hřibňáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OCE0002 Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
PET30 Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D.
SOK0022 Ing. Dagmar Mikulová, Ph.D.
TIH40 Ing. Šárka Tichá, Ph.D.
TRE045 Ing. Antonín Trefil, Ph.D.
VRB10 doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozvinout vědomosti ze základů metrologie, seznámit se se základním právním dokumentem v oblasti metrologie - zákon o metrologii ve znění zákona č. 119/2000 Sb. Rozvinout a prakticky aplikovat poznatky z kontroly základních parametrů strojních součástí na konkrétních úlohách. Statisticky vyhodnotit naměřená data.- vyjádření nejistot měření, výsledku měření

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět patří do skupiny odborných předmětů, který navazuje na předměty Matematika, Technologie I, II . Studenti si osvojí základní terminologii v metrologii, základní principy měření, základy zpracování dat. Rozvíjí do hloubky metodiku měření délek, rovinného úhlu, , hodnocení drsnosti povrchu,kontroly parametrů vybraných strojních součástí. Teoretické poznatky jsou prakticky ověřovány na cvičeních v laboratoři.

Povinná literatura:

OBMAŠČÍK, Michal. Metrológia chýb a nejistot merania a meradiel dĺžok. Žilina : MASM, 1998. 61s. ISBN 80-85348-40-3 TICHÁ Šárka. Strojírenská metrologie – část 1. Ostrava : VŠB-TU Ostrava 2004, 112s., ISBN 80-248-0672-X TICHÁ, Šárka; ADAMEC, Jaromír. Návody do cvičení z předmětu Strojírenská metrologie.. Ostrava: VŠB-TU Ostrava 2008, 92 s. ISBN 978-80-248-1916-7

Doporučená literatura:

MLČOCH, Lubomir; SLIMÁK, Ivan. Řízení kvality a strojírenská metrologie. Praha : SNTL ALFA, 1987. 325 s. OBMAŠČÍK, Michal; SLIMÁK, Ivan; MADUDA, Miroslav. Riadenie akosti a metrologia. Bratislava : VŠDS ALFA, 1987. 271 s. DVOŘÁK, Rudolf; CHMELÍK, Václav; MAREK, Mirko. Strojírenská metrologie Praha : ČVUT, 1992. 150 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odměření a obhájení protokolu o měření příslušné úlohy do 2 týdnů po odměření . Na základě předloženého protokolu k jednotlivým programům a jejich obhájení studentům je přiděleno bodové hodnocení (max. 5 body/program) Kontrolní test. Bodové hodnocení: Cvičení: odevzdání a obhájení 6 programů 0-5bodů /program kontrolní test 0-5 bodů celkem max. 35 bodů minimální počet pro udělení zápočtu 18 bodů Zkouška: písemná část max 15 bodů ústní část (2 otázky) max. 25 bodů/otázku celkem max.65 bodů celkem vč. bodů za zápočet max. 100 bodů Zkušební otázky: 1. Význam metrologie v systému řízení kvality, rozdělení. 2. Základní pojmy z oblasti metrologie. Jednotky 3. Zákon o metrologii ve znění zákona č.119/2000 Sb (účel, rozdělení měřidel, používání měřidel, úkoly subjektů) 4. Státní metrologická kontrola měřidel (schvalování typů měřidel, ověřování a kalibrace měřidel, certifikace referenčních materiálů) 5. Schémata návaznosti – podstata, využití 6. Instituce činné v metrologii v ČR, jejich základní úkoly 7. Chyby měření 8. Nejistoty měření a jejich vyjadřování 9. Měřidla s převody mechanickými, opticko-mechanickými. 10. Měřidla s převody elektrickými, pneumatickými 11. Metrologie délky - koncové měrky, použití, jejich kontrola 12. Interference světla a její využití v metrologii 13. Kalibry - použití, jejich kontrola 14. Metrologie rovinného úhlu - úhlové měrky, polygony, … 15. Kontrola kuželových ploch – metody, měřidla 16. Využití goniometrických funkcí při kontrole rovinného úhlu 17. Kontrola svislé a vodorovné polohy – metody, měřidla 18. Kontrola závitů - metody, měřidla 19. Kontrola ozubených kol - metody, měřidla 20. Kontrola drsnosti povrchu - parametry drsnosti, metody, měřidla 21. Požadavky na metrologické laboratoře

E-learning

Další požadavky na studenta

Program přednášek: 1. Význam metrologie jako vědy, její postavení a rozdělení. Základní pojmy. Jednotky. 2. Zákon o metrologii ve zněmí zákona č. 119/2000 Sb. Instituce činné v metrologii – náplň činnosti 3. Chyby měření, nejistoty měření (vyhodnocování naměřených dat) 4. Základní principy měřidel (mechanický, elektrický, optický,pneumatický, …) 5. Metrologie délky (délkové etalony, koncové měrky, kalibry). Interference světla a její využití v metrologii 6. Metrologie rovinného úhlu (jednotky, měřidla, metody kontroly) 7. Kontrola a měření parametrů vybraných strojních součástí (závity, ozubená kola) 8. Jakost obrobené plochy, drsnost povrchu, (základní parametry, metody kontroly, …) 9. Požadavky na metrologické laboratoře Osnova cvičení: Cvičení č.1: Úvodní cvičení, seznámení studentů s programem a organizaci cvičení, bezpečnostní školení pro práci s přístroji v laboratoři, Cvičení č.2: Základy vyhodnocování výsledků měření - procvičování Cvičení č.3-8: Měření úloh č.1 až 6 včetně vypracování protokolu o měření Cvičení č.9: Dopracování protokolů, konzultace k probrané látce, zápočet. Seznam úloh: Úloha č.1: Přímá a nepřímá metoda měření Úloha č.2: Kontrola rozměrové přesnosti otvorů Úloha č.3: Kontrola kuželů Úloha č.4: Kontrola vnějšího závitu (třídrátková mětoda) Úloha č.5: Kontrola válečkových (plochých) kalibrů Úloha č.6: Kontrola drsnosti Interní směrnice: Studenti jsou povinni vybavit se do cvičení z tohoto předmětu přezůvkami a pracovními rukavicemi pro metrologická měření

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
346-0301 TechII Technologie II Doporučená
346-0302 Nást Nástroje Doporučená
346-0310 ZSTII Základy strojírenské technologie II Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek: 1. Význam metrologie jako vědy, její postavení a rozdělení. Základní pojmy. Jednotky. 2. Zákon o metrologii ve zněmí zákona č. 119/2000 Sb. Instituce činné v metrologii – náplň činnosti 3. Chyby měření, nejistoty měření (vyhodnocování naměřených dat) 4. Základní principy měřidel (mechanický, elektrický, optický,pneumatický, …) 5. Metrologie délky (délkové etalony, koncové měrky, kalibry). Interference světla a její využití v metrologii 6. Metrologie rovinného úhlu (jednotky, měřidla, metody kontroly) 7. Kontrola a měření parametrů vybraných strojních součástí (závity, ozubená kola) 8. Jakost obrobené plochy, drsnost povrchu, (základní parametry, metody kontroly, …) 9. Požadavky na metrologické laboratoře Osnova cvičení: Cvičení č.1: Úvodní cvičení, seznámení studentů s programem a organizaci cvičení, bezpečnostní školení pro práci s přístroji v laboratoři, Cvičení č.2: Základy vyhodnocování výsledků měření - procvičování Cvičení č.3-8: Měření úloh č.1 až 6 včetně vypracování protokolu o měření Cvičení č.9: Dopracování protokolů, konzultace k probrané látce, zápočet. Seznam úloh: Úloha č.1: Přímá a nepřímá metoda měření Úloha č.2: Kontrola rozměrové přesnosti otvorů Úloha č.3: Kontrola kuželů Úloha č.4: Kontrola vnějšího závitu (třídrátková mětoda) Úloha č.5: Kontrola válečkových (plochých) kalibrů Úloha č.6: Kontrola drsnosti Interní směrnice: Studenti jsou povinni vybavit se do cvičení z tohoto předmětu přezůvkami a pracovními rukavicemi pro metrologická měření

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.