346-0304/01 – CAD/CAM systémy v obrábění (CAM)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA49 Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
SAD76 prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu jsou shrnutí pojmů, obecných zákonitostí, postupů a informací potřebných pro technology pracující v CAM systému, seznámení studentů se základními principy programování CNC obráběcích stojů, s možnostmi a uplatnění CAD/CAM systému v praxi a základními postupy výroby součásti pomocí CAD/CAM systémů. Studenti si osvojí práci v konkrétním CAM systému EdgeCAM (jež je vyučován na katedře obrábění a montáže), ale také se dozví, jakým způsobem se obecně postupuje v jakémkoli jiném CAM systému.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět navazuje na výuku předmětů zabývajících se technologiemi obrábění. Je určen pro třetí ročník prezenčního bakalářského studia, obor strojírenská technologie. Zaměřuje se na rozšíření znalostí v oblastí tvorby technologických postupů a programování NC obráběcích strojů, pro které využívá speciálních softwarů tzv. CAD/CAM systémů. Studenti budou seznámeni s možnostmi a uplatnění CAD/CAM systému v praxi a základními postupy výroby součásti pomocí CAD/CAM systémů. Předmět je zaměřen na aplikaci CAD/CAM systémů pro soustružení, vrtání, 2.5 osé frézování a základní strategie 3 osého frézování. Obsah předmětu zahrnuje tvorbu a úpravu geometrie vyráběné součásti, nastavení počátečních podmínek obrábění, sestavení postupu obrábění, simulaci obrábění a následné vygenerování NC kódu pro příslušný obráběcí stroj. 1. Charakteristika CAD/CAM systémů a vymezení základních pojmů – úvodní kapitola vysvětluje základní pojmy v oblasti počítačové podpory výroby, základní způsoby programování CNC obráběcích strojů, uvádí rozdělení CAD/CAM systémů a jejich uplatnění v praxi. 2. Postup tvorby výrobního postupu v CAD/CAM systémech – kapitola popisuje a základní kroky práce v CAD/CAM systému a odlišnosti dle použití různé softwarové podpory. 3. Import geometrických dat do prostředí CAM – kapitola popisuje úpravu a polohování vložených geometrických dat (modelu součásti, polotovaru, upínek a další geometrie). Kapitola je doplněna o řešené příklady a úkoly k samostatnému řešení. 4. Nastavení počátečních podmínek obrábění – kapitola vysvětluje tvorbu nulového bodu obrobku a nastavení dalších souřadných bodů obrábění, nastavení a volbu modelu, polotovaru, postprocesoru a dalších podmínek obrábění. 5. Technologie frézování tvarových ploch – tato kapitola seznamuje s problematikou frézování tvarových ploch. 6. Rozdělaní a popis základních strategií 2,5 osého a 3 osého frézování – tato kapitola se věnuje volbě a uplatnění základních strategiía 2,5 a 3 osého frézování. 7. Rozdělaní a popis základních strategií víceosého frézování – tato kapitola popisuje volbu a uplatnění základních strategií víceosého frézování. 8. Strategie 2,5 osého hrubování– kapitola se věnuje jednotlivým strategiím obrábění, jejich vytvořením v návazností na jejich použití. Kapitola je doplněna o praktická cvičení a úkoly k samostatnému řešení. 9. Strategie 3 osé hrubování – kapitola se věnuje jednotlivým strategiím obrábění, jejich vytvořením v návazností na jejich použití. Kapitola je doplněna o praktická cvičení a úkoly k samostatnému řešení. 10. Strategie 3 osého polodokončování a dokončování – kapitola se věnuje jednotlivým strategiím obrábění, jejich vytvořením v návazností na jejich použití. Kapitola je doplněna o praktická cvičení a úkoly k samostatnému řešení. 11. Strategie 3 osého a víceosého zbytkového obrábění – kapitola se věnuje jednotlivým strategiím obrábění, jejich vytvořením v návazností na jejich použití. Kapitola je doplněna o praktická cvičení a úkoly k samostatnému řešení. 12. Stanovení řezných parametrů v návaznosti na drsnost povrchu při kopírovacím frézování – kapitola uvádí způsoby výpočtu a nastavení jednotlivých řezných parametrů při dokončovacím obrábění a stanovení drsnosti povrchu při kopírovacím frézování. Je zde věnována pozornost výpočtu teoretické drsnosti frézovaného povrchu. 13. Závěrečné fáze výrobního postupu v CAM systému - kapitola popisuje závěrečné fáze výrobního postupu v CAM systému, jako je: postprocesing, tvorba průvodní dokumentace. 14. Ověření získaných znalostí – zkušební otázky, testy. Tato kapitola nebude součástí výukového textu. Testové otázky a testy budou zpracovány v Moodlu.

Povinná literatura:

SADÍLEK, M.; SADÍLKOVÁ Z. Počítačová podpora procesu obrábění. VŠB – TU Ostrava, 2012, 100 s., Dostupné na: http://vyuka.fs.vsb.cz/. Součástí této výukové je 14 animací. http://projekty.fs.vsb.cz/459/?ucebni-opory. SADÍLEK, M. CAM systémy v obrábění I. - II. doplněné vydání. VŠB – TU Ostrava, 2010, 138 s., ISBN 978-80-248-2278-5. SADÍLEK, M.; Kosař F. Řešené praktické příklady v CAM systému Mastercam. VŠB – TU Ostrava, 2011, 169 s., Dostupné na: http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html. Součástí této výukové opory je 10 animací. SADÍLEK, M. Týmová cvičení z předmětu CAD/CAM systémy v obrábění. VŠB – TU Ostrava, 2011, 39 s., 9 příloh. Dostupné na: http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html. Součástí této výukové opory je 12 animací. SADÍLEK, M. Počítačová podpora výroby. VŠB – TU Ostrava, 2011, 80 s., Dostupné na: http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html. Součástí této výukové opory je 18 animací. http://www.mastercam.com - stránka výrobce CAD/CAM systému Mastercam. http://www.sonetech.cz – stránka producenta Mastercam pro Českou republiku.

Doporučená literatura:

[1] KURIC, Ivan; KOŠTURIAK Ján; JANÁČ, Alexander; PETERKA Josef; MARCINČIN Josef: Počítačom podporované systémy v strojárstve. Žilinská univerzita v Žilině, 2004. 351 s. ISBN 80-7100-948-2. [2] POPPEOVÁ, V; Čuboňová N.; Uríček, J.; Kuminčáková, D. Automatizácia strojárskéj výroby. Žilinská univerzita v Žilině, 2002, 230 s. ISBN 80-8070-009-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

3 programy Závěrečný test

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika CAD/CAM systémů a vymezení základních pojmů – úvodní kapitola vysvětluje základní pojmy v oblasti počítačové podpory výroby, základní způsoby programování CNC obráběcích strojů, uvádí rozdělení CAD/CAM systémů a jejich uplatnění v praxi. 2. Postup tvorby výrobního postupu v CAD/CAM systémech – kapitola popisuje a základní kroky práce v CAD/CAM systému a odlišnosti dle použití různé softwarové podpory. 3. Import geometrických dat do prostředí CAM – kapitola popisuje úpravu a polohování vložených geometrických dat (modelu součásti, polotovaru, upínek a další geometrie). Kapitola je doplněna o řešené příklady a úkoly k samostatnému řešení. 4. Nastavení počátečních podmínek obrábění – kapitola vysvětluje tvorbu nulového bodu obrobku a nastavení dalších souřadných bodů obrábění, nastavení a volbu modelu, polotovaru, postprocesoru a dalších podmínek obrábění. 5. Technologie frézování tvarových ploch – tato kapitola seznamuje s problematikou frézování tvarových ploch. 6. Rozdělaní a popis základních strategií 2,5 osého a 3 osého frézování – tato kapitola se věnuje volbě a uplatnění základních strategiía 2,5 a 3 osého frézování. 7. Rozdělaní a popis základních strategií víceosého frézování – tato kapitola popisuje volbu a uplatnění základních strategií víceosého frézování. 8. Strategie 2,5 osého hrubování– kapitola se věnuje jednotlivým strategiím obrábění, jejich vytvořením v návazností na jejich použití. Kapitola je doplněna o praktická cvičení a úkoly k samostatnému řešení. 9. Strategie 3 osé hrubování – kapitola se věnuje jednotlivým strategiím obrábění, jejich vytvořením v návazností na jejich použití. Kapitola je doplněna o praktická cvičení a úkoly k samostatnému řešení. 10. Strategie 3 osého polodokončování a dokončování – kapitola se věnuje jednotlivým strategiím obrábění, jejich vytvořením v návazností na jejich použití. Kapitola je doplněna o praktická cvičení a úkoly k samostatnému řešení. 11. Strategie 3 osého a víceosého zbytkového obrábění – kapitola se věnuje jednotlivým strategiím obrábění, jejich vytvořením v návazností na jejich použití. Kapitola je doplněna o praktická cvičení a úkoly k samostatnému řešení. 12. Stanovení řezných parametrů v návaznosti na drsnost povrchu při kopírovacím frézování – kapitola uvádí způsoby výpočtu a nastavení jednotlivých řezných parametrů při dokončovacím obrábění a stanovení drsnosti povrchu při kopírovacím frézování. Je zde věnována pozornost výpočtu teoretické drsnosti frézovaného povrchu. 13. Závěrečné fáze výrobního postupu v CAM systému - kapitola popisuje závěrečné fáze výrobního postupu v CAM systému, jako je: postprocesing, tvorba průvodní dokumentace. Součástí je ukázka prototypování, úprava CAM programu podle výsledných rozměrů. 14. Ověření získaných znalostí – zkušební otázky, testy. Tato kapitola nebude součástí výukového textu. Testové otázky a testy budou zpracovány v Moodlu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2001/2002 zimní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Aktivní účast ve cvičeních Jiný typ úlohy 5  0
        PROGRAM č.1 Laboratorní práce 30  10
        PROGRAM č.2. Laboratorní práce 25  10
        PROGRAM č.3. Laboratorní práce 20  10
        Závěrečný test Písemka 20  10
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.