346-0304/02 – CAD/CAM systémy v obrábění (CAM)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA49 Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu jsou shrnutí pojmů, obecných zákonitostí, postupů a informací potřebných pro technology pracující v CAM systému, seznámení studentů se základními principy programování CNC obráběcích stojů, s možnostmi a uplatnění CAD/CAM systému v praxi a základními postupy výroby součásti pomocí CAD/CAM systémů. Studenti si osvojí práci v konkrétním CAM systému EdgeCAM (jež je vyučován na katedře obrábění a montáže), ale také se dozví, jakým způsobem se obecně postupuje v jakémkoli jiném CAM systému.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět navazuje na výuku předmětů zabývajících se technologiemi obrábění. Je určen pro třetí ročník prezenčního bakalářského studia, obor strojírenská technologie. Zaměřuje se na rozšíření znalostí v oblastí tvorby technologických postupů a programování NC obráběcích strojů, pro které využívá speciálních softwarů tzv. CAD/CAM systémů. Studenti budou seznámeni s možnostmi a uplatnění CAD/CAM systému v praxi a základními postupy výroby součásti pomocí CAD/CAM systémů. Předmět je zaměřen na aplikaci CAD/CAM systémů pro soustružení, vrtání, 2.5 osé frézování a základní strategie 3 osého frézování. Obsah předmětu zahrnuje tvorbu a úpravu geometrie vyráběné součásti, nastavení počátečních podmínek obrábění, sestavení postupu obrábění, simulaci obrábění a následné vygenerování NC kódu pro příslušný obráběcí stroj. 1. Charakteristika CAD/CAM systémů a vymezení základních pojmů – úvodní kapitola vysvětluje základní pojmy v oblasti počítačové podpory výroby, základní způsoby programování CNC obráběcích strojů, uvádí rozdělení CAD/CAM systémů a jejich uplatnění v praxi. 2. Postup tvorby výrobního postupu v CAD/CAM systémech – kapitola popisuje a základní kroky práce v CAD/CAM systému a odlišnosti dle použití různé softwarové podpory. 3. Import geometrických dat do prostředí CAM – kapitola popisuje úpravu a polohování vložených geometrických dat (modelu součásti, polotovaru, upínek a další geometrie). Kapitola je doplněna o řešené příklady a úkoly k samostatnému řešení. 4. Nastavení počátečních podmínek obrábění – kapitola vysvětluje tvorbu nulového bodu obrobku a nastavení dalších souřadných bodů obrábění, nastavení a volbu modelu, polotovaru, postprocesoru a dalších podmínek obrábění. 5. Technologie frézování tvarových ploch – tato kapitola seznamuje s problematikou frézování tvarových ploch. 6. Rozdělaní a popis základních strategií 2,5 osého a 3 osého frézování – tato kapitola se věnuje volbě a uplatnění základních strategiía 2,5 a 3 osého frézování. 7. Rozdělaní a popis základních strategií víceosého frézování – tato kapitola popisuje volbu a uplatnění základních strategií víceosého frézování. 8. Strategie 2,5 osého hrubování– kapitola se věnuje jednotlivým strategiím obrábění, jejich vytvořením v návazností na jejich použití. Kapitola je doplněna o praktická cvičení a úkoly k samostatnému řešení. 9. Strategie 3 osé hrubování – kapitola se věnuje jednotlivým strategiím obrábění, jejich vytvořením v návazností na jejich použití. Kapitola je doplněna o praktická cvičení a úkoly k samostatnému řešení. 10. Strategie 3 osého polodokončování a dokončování – kapitola se věnuje jednotlivým strategiím obrábění, jejich vytvořením v návazností na jejich použití. Kapitola je doplněna o praktická cvičení a úkoly k samostatnému řešení. 11. Strategie 3 osého a víceosého zbytkového obrábění – kapitola se věnuje jednotlivým strategiím obrábění, jejich vytvořením v návazností na jejich použití. Kapitola je doplněna o praktická cvičení a úkoly k samostatnému řešení. 12. Stanovení řezných parametrů v návaznosti na drsnost povrchu při kopírovacím frézování – kapitola uvádí způsoby výpočtu a nastavení jednotlivých řezných parametrů při dokončovacím obrábění a stanovení drsnosti povrchu při kopírovacím frézování. Je zde věnována pozornost výpočtu teoretické drsnosti frézovaného povrchu. 13. Závěrečné fáze výrobního postupu v CAM systému - kapitola popisuje závěrečné fáze výrobního postupu v CAM systému, jako je: postprocesing, tvorba průvodní dokumentace. 14. Ověření získaných znalostí – zkušební otázky, testy. Tato kapitola nebude součástí výukového textu. Testové otázky a testy budou zpracovány v Moodlu.

Povinná literatura:

SADÍLEK, M.; SADÍLKOVÁ Z. Počítačová podpora procesu obrábění. VŠB – TU Ostrava, 2012, 100 s., Dostupné na: http://vyuka.fs.vsb.cz/. Součástí této výukové je 14 animací. http://projekty.fs.vsb.cz/459/?ucebni-opory. SADÍLEK, M. CAM systémy v obrábění I. - II. doplněné vydání. VŠB – TU Ostrava, 2010, 138 s., ISBN 978-80-248-2278-5. SADÍLEK, M.; Kosař F. Řešené praktické příklady v CAM systému Mastercam. VŠB – TU Ostrava, 2011, 169 s., Dostupné na: http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html. Součástí této výukové opory je 10 animací. SADÍLEK, M. Týmová cvičení z předmětu CAD/CAM systémy v obrábění. VŠB – TU Ostrava, 2011, 39 s., 9 příloh. Dostupné na: http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html. Součástí této výukové opory je 12 animací. SADÍLEK, M. Počítačová podpora výroby. VŠB – TU Ostrava, 2011, 80 s., Dostupné na: http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html. Součástí této výukové opory je 18 animací. http://www.mastercam.com - stránka výrobce CAD/CAM systému Mastercam. http://www.sonetech.cz – stránka producenta Mastercam pro Českou republiku.

Doporučená literatura:

[1] KURIC, Ivan; KOŠTURIAK Ján; JANÁČ, Alexander; PETERKA Josef; MARCINČIN Josef: Počítačom podporované systémy v strojárstve. Žilinská univerzita v Žilině, 2004. 351 s. ISBN 80-7100-948-2. [2] POPPEOVÁ, V; Čuboňová N.; Uríček, J.; Kuminčáková, D. Automatizácia strojárskéj výroby. Žilinská univerzita v Žilině, 2002, 230 s. ISBN 80-8070-009-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný test

E-learning

Další požadavky na studenta

Požadavkem je znalost základů technologie obrábění.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Vysvětlení základních pojmů, integrovaná výroba řízená počítačem CIM. Uplatnění CAD/CAM systémů v obrábění. 2 Struktura postupu výroby součásti v CAD/CAM systémech. Přehled kroků při tvorbě pracovního postupu v CAM systému. 3 Základní moduly začleněné do systému CIM. 4 Základní principy programování číslicově řízených obráběcích strojů. Charakteristiky CAD/CAM systémů. 5 Nastavení počátečních podmínek pro obrábění. 6 Ukázky simulace obrábění v CAD/CAM systému, ukázky prototypování, úprava CAM programu podle výsledných rozměrů. 7 Technologie soustružení – nabídky strategií soustružení. 8 Technologie soustružení – nabídky strategií soustružení. 9 Technologie frézování 2.5 D – nabídky strategií 2.5 D frézování. 10 Technologie frézování 2.5 D – nabídky strategií 2.5 D frézování. 11 Technologie frézování tvarových ploch – strategie frézování 3 osé. 12 Technologie frézování tvarových ploch – strategie frézování 3 osé. 13 Tvorba průvodní dokumentace 14 Vývojové směry CAD/CAM systémů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2001/2002 zimní semestr, platnost do: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Program č. 1- SOUSTRUŽENÍ Laboratorní práce 20  10
        Program č. 2 - FRÉZOVÁNÍ Laboratorní práce 20  10
        Program č. 3 – referát Projekt 20  10
        Písemná část Písemka 40  20
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Třinec 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Třinec 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Třinec 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Třinec 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku