346-0305/01 – Programování obráběcích strojů (POS)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity3
Garant předmětuIng. Jiří Kratochvíl, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA49 Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty s problematikou programování CNC obráběcích strojů. Interpretovat a modifikovat CNC programy. Umět vytvořit CNC program pro obrobení zadané součásti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Student se seznámí s řídicími systémy CNC strojů a technologickými možnostmi těchto obráběcích strojů. Naučí se ISO kod pro ruční programování CNC stroje. Po absolvování předmětu bude schopen samostatně sestavit programy pro CNC obráběcí stroje. Posluchač bude schopen interpretovat CNC program.

Povinná literatura:

Josef, BRYCHTA; Andrej, CZÁN; Robert, ČEP; Jiří, KRATOCHVÍL; Jana, PETRŮ; Marek, SADÍLEK; Dana, STANČEKOVÁ; Tomáš, ZLÁMAL: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3522-8. (http://projekty.fs.vsb.cz/064/docs/obrabeni.pdf)

Doporučená literatura:

ŠTULPA, Miloslav. CNC: programování obráběcích strojů. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5269-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu: Cvičení: Aktivní účast na cvičeních 0 – 20 max.20 bodů, Odevzdaní programu č. 1. 0 – 50 max.40 bodů, Výsledek kontrolního testu 0 – 30 max.30 bodů Celkem (maximálně) 100 bodů Pro udělení zápočtu je nutno min. 51 bodů

E-learning

BRYCHTA, J.; ČEP, R.; SADÍLEK, M.; PETŘKOVSKÁ, L.; NOVÁKOVÁ, J. Nové směry v progresivním obrábění [online]. Ostrava : Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2007 [cit. 2009-1-8]. Scripta electronica. s. 251. Dostupné na WWW:. ISBN 978-80-248-1505-3.

Další požadavky na studenta

Požadavkem je znalost základů technologie obrábění.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1. Úvod do NC techniky. 2. Řídicí systémy NC strojů. 3. Pracovní prostor a souřadný systém NC strojů. 4. Stavba NC programu a postup při jeho sestavování. 5. Obsluha CNC řídicího systému EMCOTRONIC TM 02 – soustružení. 6. Programování soustruhu EMCOturn 120 s CNC řídicím systémem EMCOTRONIC TM 02. 7. Grafická simulace průběhu obrábění. 8. Nástroje a nástrojové soustavy pro NC stroje. 9. Seřizování nástrojů a nástrojové konstanty. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Program cvičení, doporučená literatura, technologické postupy. 2 Program č. 1 – Vypracování programu dané součásti pro CNC soustruh 3 Práce na programu č. 1. 4 Práce na programu č. 1. 5 Práce na programu č. 1., ukázka prototypování, úprava NC programu podle výsledných rozměrů 6 Simulace a odladění programu č. 1 na PC. 7 Výroba kontrolního kusu dle řídicího programu na NC soustruhu. 8 Výroba kontrolního kusu dle řídicího programu na NC soustruhu. 9 Test, klasifikovaný zápočet, zhodnocení cvičení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Soustružení Projekt 35  10
        Frézování Projekt 35  10
        Test Písemka 30  10
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2010/2011 letní