346-0307/01 – Technologie montáže (TM)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuprof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Milan Vlček
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VLC30 Ing. Milan Vlček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je definovat, detailně popsat a začlenit proces montáže do oblasti výroby. Absolvent předmětu bude schopen navrhnout postup montáže výrobního zařízení a zhodnotit jeho vliv na výslednou přesnost zařízení.

Vyučovací metody

Anotace

Výuka předmětu je zaměřena na teoretická i praktická zvládnutí závěrečné fáze výroby strojů a zařízení velkých investičních celků v jejím vnitřním uspořádání za dodržení technických, technologických a organizačních podmínek v návaznosti na technologii výroby jednotlivých součástí a technologičnost jejich konstrukce včetně zásad navrhování pracovišť montážního charakteru pro jednotlivé druhy montáže jakožto fáze, která zhodnocuje předcházející výrobní výsledky po stránce technické, kvalitativní i ekonomické.

Povinná literatura:

BILÍK, Oldřich. Obrábění 1 – 2. díl. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TUO, 2002. 80 s. ISBN 80-248-0033-0. BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Technologie II – 1. díl. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TUO, 2008. 150 s. ISBN 978-80-248-1822-1. KAUFMAN, M. a kol. Racionalizace interních montáží. Praha : SNTL Alfa Praha, 1980. 350 s. SLANINA, F. a kol. Montáž v strojárskych a elektrotechnických výrobách. Bratislava : Alfa Bratislava, 1990.

Doporučená literatura:

HAVRILA, M. Automatizovaná montáž. Prešov : FVT Prešov, 1997. HOFMANN, Petr. Technologie montáže. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. 90 s. ISBN 80-7082-382-8. MÁDL, Jan. Technologie obrábění a montáže : návody ke cvičení. 2. vyd. Praha : České vysoké učení technické, 1990. 162 s. PLACHER, Z. Technologie montáže. Praha : ITP Praha, 1967. SCHRÖCK, Joseph. Montáž, lícování a měření. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství technické literatury – Redakce strojírenské literatury, 1965. 306 s. 04-290-64. VALENTOVIČ, Ernest. Technológia montáže. Bratislava : STU Bratislava, 1999. 96 s. VASILKO, Karol; HRUBÝ, Jindřich; LIPTÁK, Ján. Technológia obrábania a montáže. Bratislava : Alfa Bratislava, 1991. 496 s. ISBN 80-05-00807-4. VLACH, Bohumil a kol. Technologie obrábění a montáží. 1. vyd. Praha : SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. 472 s. 04-203-90. VIGNER, M.; ZELENKA, A.; KRÁL. Metodika projektování výrobních procesů. Praha : SNTL Praha, 1984.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Úvod. Základní pojmy, druhy uložení, zásady tolerování. 2 Vybrané stati z teorie pravděpodobnosti, praktické aplikace. 3 Rozměrové obvody a metody jejich řešení. 4 Rozměrové obvody osových vzdáleností, úchylky souososti. 5 Spojování součástí, metody a spojovací elementy. 6 Montážní postupy a montážní práce. 7 Montáž rychloběžných strojů a zařízení a vyvažování. 8 Montáž hřídelů a ložisek. 9 Montáž ozubených a řetězových převodů. 10 Montáž elementů pneumatických a hydraulických. 11 Organizace a technologické schéma montáže. 12 Kontrola při montáži. 13 Montáž technologického zařízení velkých investičních celků. 14 Automatizace montážního procesu. Člověk a jeho postavení v montážním procesu. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Zahájení, procvičení základních pojmů lícování a tolerování. 2 Charakteristiky rozdělení náhodné proměnné – výpočty. 3 Řešení příkladů rozměrových obvodů. 4 Řešení rozměrových obvodů – PROGRAM č.1. 5 Procvičení montážních metod. 6 Řešení složitého rozměrového obvodu – PROGRAM č.2. 7 Montážní schéma a montážní postupy – příklady. 8 Rozbor výkresu sestav a podsestav strojů a zařízení. 9 Vyvažování rotujících součástí – příklady. 10 Kontrolní TEST č.1, zadání technologického postupu montáže – PROGRAM č.3. 11 Montáž hřídelů a ložisek, příprava, kontrola polohy. 12 Práce na programu č.3. 13 Automatizace a robotizace montážních prací – příklady. 14 Odevzdání programů, kontrolní TEST č.2, zápočet. Seznam otázek ke zkoušce Č. otázky Znění otázky 1 Kategorizace prvků stroje z hlediska montáže. 2 Principy a druhy montáže, montážní schéma. 3 Technologičnost montáže, kvalita strojních součástí. 4 Výpočet výsledných rozměrů a tolerancí při montáži. 5 Rozměrové obvody a metody jejich řešení. 7 Úplná a neúplná vyměnitelnost. 8 Přizpůsobení a selekce, použití v montážní praxi. 9 Kompenzace výsledného rozměru členů montážní skupiny. 10 Kontrola při montáži, metody a měřidla. 11 Rozebíratelné spoje a jejich charakteristiky. 12 Nerozebíratelmé spoje a jejich charakteristiky. 13 Montáž hřídelů a ložisek. 14 Montáž rychloběžných strojů a zařízení. 15 Montáž ozubených převodů. 16 Montáž řetězových převodů. 17 Zařízení velkých investičních celků a jejich montáž. 18 Montážní postupy, práce při montáži. 19 Montáž těžkých a rozměrných strojů. 20 Tlakové spoje a jejich montáž. 21 Spojování změnou teploty, charakteristiky. 22 Mechanizace a automatizace montážních prací. 23 Montážní linky a jejich synchronizace. 24 Technologie externích montáží. 25 Technologie interních montáží. 26 Rozměrové obvody osových vzdáleností. 27 Druhy montážních uložení a zásady tolerování. 28 Člověk a jeho postavení v montážním procesu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku