346-0308/01 – Postupy údržby I- technologie obrábění a montáže (PU)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity3
Garant předmětuprof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV92 prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zaměřit se na obecnou technologie ve strojírenství s důrazem na technologie používaných při výrobě a údržbě leteckých konstrukcí. V předmětu budou studenti seznámeni se základy postupů údržby a oprav, měření strojních součástí, technologiemi jednotlivých operací třískového obrábění, jakož i se zásadami a tvorbou technologických a montážních postupů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základní předmět, ve kterém se studenti seznámí s postupy údržby a principy hlavních výrobních metod třískového obrábění – postupy údržby při výměně či renovaci součástí obráběním, ale i s příslušným základním odborným názvoslovím. Obsahem předmětu je rovněž metodika tvorby technologických postupů výroby, montáže a oprav jednoduchých součástí včetně základních výpočtů. Studenti budou seznámeni se základy metrologie.

Povinná literatura:

[1] BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Technologie II – 1. díl. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TUO, 2008. 150 s. ISBN 978-80-248-1822-1. [2] BRYCHTA, J., FOLTÝN, P., VLČEK, M. Sbírka řešených příkladů do technologie II. skriptum. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. 55 s. ISBN 80-7078-533-0. [3] ČEP, R.; BRYCHTA, J.; SADÍLEK, M.; NOVÁKOVÁ, J.; PETŘKOVSKÁ, L. Nové směry v progresivním obrábění. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 251. ISBN 978-80-248-1505-3. [4] TICHÁ, Š. Strojírenská metrologie část 1. Ostrava: Vysoká škola báňská –TU Ostrava, 2004. 112 s. ISBN 80-248-0672-X.

Doporučená literatura:

[1] BRYCHTA, J. Obrábění I. Návody pro cvičení - 1. část. skriptum. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. ISBN 80-7078-436-9. 84 s. [2] BRYCHTA, J. Výrobní stroje obráběcí. Ostrava: Vysoká škola báňská - TU Ostrava, 2003. 150 s. ISBN 80-248-0237-6. [3] DILLINGER, Josef a kol. Moderní strojírenství pro školu a praxi. 1. vyd. Praha : Europa-Sobotáles cz. s. r. o., 2007. 612 s. ISBN 978-80-86706-19-1. [4] HOFMANN, Petr. Technologie montáže. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. 90 s. ISBN 80-7082-382-8. [5] KOCMAN, K.; PROKOP, J. Speciální technologie - Obrábění . Řešené příklady. Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojní, 2003. [6] KOCMAN, K., PROKOP, K. Technologie obrábění. Brno: Akademické nakladatelství CERN Brno, s.r.o., 2001. 274 s. ISBN 80-214-196-2. [7] ZELENÝ, J. Vysokorychlostní obrábění aneb obráběcí stroje a technologie na přelomu století. MM Průmyslové spektrum – speciál, červen 2000. 114 s. ISBN 80-85986-19-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Laboratorní práce (0 - 6 bodů) Písemka (0 - 10 bodů) Projekt (0 - 14 bodů) Aktivita (0 - 5 bodů) Za zápočet je celkem možno získat 35 bodů. Pro udělení zápočtu student musí absolvovat písemku a řádně odevzdat laboratorní práci i semestrální projekt. Pro získání zápočtu je nutná aktivní účast na cvičeních (80 %).

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek: 1. Úvod do předmětu (seznámení s programem přednášek a cvičení, literaturou, bodováním). Význam technologie údržby a oprav. 2. Základy technologie údržby a oprav. 3. Nářadí – základní rozdělení a jeho údržba. Funkce a použití přesného měřicího vybavení. Rozdělení a použití dílenských materiálů. 4. Péče o nářadí, kontrola nářadí. 5. Základy dílenské metrologie. Rozdělení měřidel. Druhy uložení a vůlí. Základní pojmy – jmenovitý rozměr, skutečný rozměr, druhy odchylek. Výrobní tolerance. Soustava jednotné díry, jednotného hřídele a jejich význam pro ekonomiku technologie třískového obrábění. 6. Technologie třískového obrábění, základní pojmy. Vliv technologie obrábění na fyzikální vlastnosti a funkčnost strojních součásti. 7. Fyzikální základy procesu řezání. Definování základních pojmů v třískovém obrábění. Geometrie břitu řezného nástroje a jeho význam při třískovém obrábění. 8. Základní operace třískového obrábění s definovatelnou řeznou geometrií - soustružení - jednotlivé druhy, frézování - způsoby a rozdělení. 9. Vrtání a vyvrtávání, obrážení, hoblování, broušení, honování, lapování, superfinišování, zaškrabávání, vroubkování a rýhování, ruční zabrušování. 10. Volba vhodných řezných podmínek a parametrů. Technická a organizační omezení. 11. Základy tvorby technologických postupů. Technologické postupy – význam, obsah a jejich rozdělení. Tvorba technologických postupů. Operace a její dělení. 12. Nekonvenční metody obrábění a nové směry v progresivním obrábění. 13. Základy technologie montáže. Postavení montáže ve výrobním procesu. Montážní prvky a sestavy. Montážní procesy. 14. Metody montáže, technologičnost výrobku z hlediska montáže. Struktura montážních pracovišť a jejich klasifikace. Program cvičení: 1. Úvodní cvičení - program cvičení, podmínky pro udělení zápočtu. Bezpečnostní předpisy pro jednotlivá pracoviště v laboratořích Katedry obrábění a montáže. 3. Základy dílenské kontroly – práce se základními měřidly, kontrola součástí. 5. Dílenská kontrola (kontrola vnějšího závitu, kontrola ozubených kol, kontrola plochého kalibru). Program č. 1 „Protokol měření“. 7. Geometrie břitu řezného nástroje. 9. Seminář k vypracování výrobního postupu (ukázky výrobních postupů) – zadání programu č. 2. „Technologický postup“. 11. Základní metody strojního opracování kovů (základní pojmy, nástroje). Práce na programu č. 2. „Technologický postup“. Písemka. 13. Závěrečné zhodnocení cvičení a udělování zápočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 14  0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 6  0
                Písemka Písemka 10  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (70) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku