346-0309/01 – Metrologie (MET)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuIng. Lenka Čepová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Hřibňáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OCE0002 Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
PET30 Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D.
NOV92 prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
TIH40 Ing. Šárka Tichá, Ph.D.
VRB10 doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti po absolvovaní předmětu budou ovládat základy strojírenské metrologie. Jako např. měření délek, rozměrů a manipulaci s měřicími zařízeními.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět patří do skupiny odborných předmětů. Studenti si osvojí základní terminologii v metrologii, základní principy měření, základy zpracování dat. Rozvíjí do hloubky metodiku měření délek, úhlu, odchylek tvaru a polohy, hodnocení drsnosti povrchu,kontroly parametrů vybraných na strojních součástí. Součastou výuky bude kapitola o měření na třísouřadnicových měřících strojů. Teoretické poznatky jsou prakticky ověřovány na cvičeních v laboratoři. Stručná osnova předmětu: 1 - Úvod do metrologie – úvodní kapitola se věnuje charakteristice metrologie, definovaní důležitých pojmů z dané oblasti. 2 - Zákon o metrologii – v této kapitole se seznámíme s platným zákonem o metrologii, institucemi činnými v metrologii, se základním rozdělením měřidel. 3 - Národní metrologický systém - tato kapitola je zaměřená na základní prvky národního metrologického systému. 4 - Návaznost měřidel – tato kapitola objasňuje zařazení daných měřidel do nepřerušené posloupnosti přenosu hodnoty. 5 - Chyby a nejistoty měření – v této kapitole bude objasněna problematika druhů a výpočtu jednotlivých chyb a nejistot měření. 6 - Základní druhy měřidel – kapitola je zaměřena na rozdělení měřidel z různých hledisek. 7 - Metrologie délky – kapitola je zaměřena na různé možnosti měření délek a to měřidly absolutními i porovnávacími. 8 - Metrologie rovinného úhlu – kapitola nás seznámí s možnostmi měření úhlů různými druhy měřidel. 9 - Kontrola drsnosti povrchů – v kapitole jsou uvedeny různé druhy drsností povrchů a popsány metody, jakými se tyto drsnosti mohou měřit. 10 - Kontrola závitů – kapitola se zabývá různými parametry závitů a metodami, kterými se tyto jednotlivé parametry dají kontrolovat. 11 - Kontrola ozubených kol – kapitola je zaměřena na různé parametry ozubených kol a na metody kontroly těchto parametrů. 12 - Souřadnicové měřicí stroje – v této kapitole bude objasněna problematika měření na souřadnicových měřicích strojích. 13 - Řízení kvality v metrologii – kapitola se zabývá problematikou jakosti a managementem jakosti v metrologii. 14 - Ověření získaných znalostí – zkušební otázky, testy. Tato kapitola nebude součástí výukového textu. Testové otázky a testy budou zpracovány v Moodlu.

Povinná literatura:

[1] Petřkovská, L., Čepová L.: Metrologie a řízení kvality. Ostrava : VŠB-TUO, 2012, ISBN 978-80-248-2771-1. Dostupné na http://projekty.fs.vsb.cz/459/?ucebni-opory. [2] Petřkovská, L., Čepová L. .: Strojírenská metrologie. Ostrava : VŠB-TUO, 2011 [1] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 1, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004. [2] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 2 - Základy řízení jakosti, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004. [3] Tichá, Š.: Návody do cvičení z předmětu Strojírenská metrologie část, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008. [5]ZÁKON 119/2000 SB.- o metrologii.

Doporučená literatura:

[1] Mlčoch, L., Slimák, I.: Řízení kvality a strojírenské metrologie Praha, SNTL, 1987. [2] Vačkař,J. a kol.: Jakost a strojírenská metrologie. Návody do cvičení, Brno, VUT 1993. [3] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 1, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004. [4] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 2 - Základy řízení jakosti, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004. [5] Pernikář, J., Tykal, M., Vačkář, J.: Jakost a metrologie. Část metrologie, Učební texty vysokých škol, FSI-VUT v Brně, 2001 [6] Čech, J., Pernikář, J., Janíček, L.: Strojírenská metrologie, skriptum FSI-VUT v Brně, 1998. [7] Brezina, I.: Základy metrologie úhlů, ALFA/SNTL Bratislava, Praha, 1982. [8] Brezina, I.: Súradnicové meracie stroje a ich skúšanie, vydava telství ÚNM, 1987.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V půlce semestru kontrolní test a totéž na konci semestru.

E-learning

Další požadavky na studenta

Do cvičení je student povinen vybavit se přezůvkami a rukavicemi pro měření.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova cvičení: Cvičení č.1: Úvodní cvičení, seznámení studentů s programem a organizaci cvičení, bezpečnostní školení pro práci s přístroji v laboratoři Cvičení č.2-4: Seznámení s jednotlivými úlohami, základy zpracování dat Cvičení č.5-13: Měření úloh č.1 až 9 včetně vypracování protokolu o měření Cvičení č. 14: Dopracování protokolů, konzultace k probrané látce, zápočet. Seznam úloh: Úloha č.1: Přímá a nepřímá metoda měření Úloha č.2: Kontrola koncových měrek Úloha č.3: Kontrola otvorů Úloha č.4: Kontrola rovinného úhlu Úloha č.5: Kontrola kuželů Úloha č.6: Kontrola středního průměru vnějšího závitu třídrátkovou metodou Úloha č.7: Kontrola závitových kalibrů Úloha č.8: Kontrola kalibrů pro kontrolu děr Úloha č.9: Drsnost povrchu Interní směrnice: Studenti jsou povinni vybavit se do cvičení z tohoto předmětu přezůvkami a pracovními rukavicemi pro metrologická měření

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                1. Zkušební otázka Ústní zkouška 30  0 3
                2. Zkušební otázka Ústní zkouška 30  0 3
                Doplňující otázka Ústní zkouška 5  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Třinec 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2014/2015 zimní
2011/2012 zimní
2010/2011 zimní
2009/2010 zimní