346-0310/01 – Fundamentals of Mechanical Engineering Technology II (ZSTII)

Gurantor departmentDepartment of Machining, Assembly and Engineering MetrologyCredits2
Subject guarantorprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CEP77 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
PET30 Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D.
KRA49 Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
NOV92 prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
STR624 Ing. Ján Štrbka
VLC30 Ing. Milan Vlček
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Při absolvování tohoto předmětu se seznámíte se základními obraběčskými operacemi (soustružení, frézování, vrtání, ruční) a naučíte se používat základní dílenská měřidla.

Teaching methods

Summary

Tento předmět obsahuje ucelenou část o technologiích obrábění a základů měření (metrologie). Probírá základní pojmy obrábění z obráběcích operací – soustružení, frézování, vrtání, hoblování, obrážení, broušení a zejména ruční obrábění. Dále pak seznamuje studenty se základy měření délek, průměrů (vnitřních a vnějších) a úhlů na nejpoužívanějších dílenských měřidlech. Součástí je aktivní účast v laboratořích a praktické ověření znalostí na soustruhu, frézce a při ručním obrábění zadané součásti a proměření zadané součásti, včetně jejích zakreslení na výrobní výkres.

Compulsory literature:

[1] TICHÁ Š., ČADA, R., ADAMEC, J. a kol.: Základy strojírenské technologie, VŠB Ostrava, 1996, I. vyd., 108 s., ISBN 80-7078-300-1. [2] HRUBÝ, VRBA. Základy technologie obrábění, VŠB Ostrava [3] BRYCHTA J. Návody do cvičení z obrábění, VŠB - TU Ostrava, 1999 [4] http://home.vsb.cz/robert.cep

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. úvodní cvičení – seznámení s programem cvičení za celý semestr – základy bezpečnosti práce 2. základy dílenské kontroly – posuvná měřidla, mikrometry – měření součásti – PROGRAM č.1 3. ruční obrábění – teoretické základy – cvičení v dílnách – výroba jednoduché součásti – PROGRAM č.1 4. soustružení – cvičení v dílnách – základní pojmy a definice – praktické ukázky soustružení – PROGRAM č.2 5. frézování – cvičení v dílnách – základní pojmy a definice – praktické ukázky frézování – PROGRAM č.3 6. kombinované cvičení – doplnění cvičení při neúčastech – vypracování protokolů – dotazy k programům 7. závěrečné cvičení – zhodnocení cvičení – udělení bodů/zápočtů – KONTROLNÍ TEST

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Šumperk 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (60) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (70) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (50) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Šumperk 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (30) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (40) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (50) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Šumperk 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.